Náboženství

07.02.2015 18:52

Saturn - hvězda Izraelitů?

  Starověké kultury Blízkého východu spojovaly své bohy s nebeskými tělesy. Hebrejská Bible (verš Ámos 5:26) ukazuje, že ani Izraelité nemuseli být výjimkou. Za hvězdu svého boha mohli považovat planetu Saturn. Sikút a Kijún Ve verších 5.kapitoly knihy Ámos se stejnojmenný prorok obrací k...

—————

26.11.2014 00:36

Perly z rabínské literatury

  Midrasch Talpioth 225: „Nežidé byli stvořeni, aby sloužili Židům jako otroci.“ Orach Chaiim 57, 6a: „Nežidům je třeba se vyhýbat jako všemu nečistému, například jako neštovicím, vepřům a lejnu.“ Kethuboth 3b: „Soužití Nežidů je jako soužití oslů.“ Zohar II, 4b: „Porodnost nežidů musí být...

—————

05.06.2014 17:49

Hexagram není židovký symbol!

  Na rozdíl od sedmiramenného svícnu, jehož zhotovení přikázal sám Hospodin Mojžíšovi na hoře Sinaj, a který je tedy biblickým symbolem, se o šesticípé hvězdě něco takového nedá říct. V průběhu dějin se stala židovským symbolem, ale židovské prameny se shodují na tom, že jím původně nebyla. O...

—————

17.03.2014 15:41

Nechutná praktika při židovské obřízce

  "Nebývá obvyklé, aby se křesťan zúčastňoval obřadu brit mila, tedy obřízky osmidenních židovských novorozenců. Mně se to zásluhou mých židovských hostitelů poštěstilo a byl jsem tak v Jeruzalémě hostem šabatového oběda, ale i svědkem ,uzavření Abrahamovy smlouvy´. ,,Obřízka není dovolena...

—————

16.06.2012 14:08

Inkvizice a počet mrtvých

  Vraždy ve jménu Boha: Církev zmasakrovala statisíce lidí. Skutečně? Kat si přepočítává zboží. Inkvizitor a dohlížitel popravy dělá to samé, jenom se seznamem v ruce. Zírá na káru. „To máme pět svazků dřeva za 200 franků, 300 otepí za 54 franků a pak tu máme tři pytle uhlí jeden za šest...

—————

20.07.2009 14:40

Odporné modlářství pohanských národů

  Člověk by nevěřil, čemu všemu se dokážou klanět a co všechno dokážou zbožňovat lidé, kteří neznají pravého a skutečného Boha. Názorně se o tom můžete přesvědčit přečtením tohoto článku - je to docela síla...   Uctívání falusu má dlouhou historii, která se neodmyslitelně zapsala do...

—————

11.06.2009 13:34

Obcování se zvířetem

Muž může mít sex se zvířaty... ... praví se ve spisku Tahríre l-veláje od ájatolláha Rúholláha Chomejního, vůdce "islámské" revoluce v Íránu. Kdo nevěří, ať vygoogluje. Tato náboženská ikona a idol antiamerických a antisemitistických blbů, otec dnešního revolučního nukleárního Íránu, má v tomto...

—————

11.06.2009 13:27

Komu patří země Izrael?

  Johannes Gerloff "Raší" (Rabi Šlomo Icchaki, 1040 -1105), který učil v Troyes (Francie) a ve Wormsu (Německo) a patří k nejvlivnějším rabínským autoritám všech dob, začíná svůj výklad 1. knihy Mojžíšovy, který dodnes najdete v mnoha vydáních židovské Bible, slovy: Tóra je knihou zákona...

—————

11.06.2009 13:22

Může-li být mešita v Římě...

  Pravoslavný chrám sv. Michala v Kyjevě Moskva. Ruští pravoslavní chtějí postavit chrám v Saúdské Arábii. Otevřený list tamnímu králi zaslali v té věci členové Svazu pravoslavných občanů a sdružení „Radonež“. Impuls k němu dala zpráva o tom, že Saudové připravují stavbu mešity v Moskvě. Více...

—————

11.06.2009 13:05

V Číně už je víc křesťanů, než komunistů...

  18.11.2008 18:45 IDEA (Londýn)  V komunistické Číně počet křesťanů převyšuje množství vládnoucích komunistů. Tamní komunistická strana má 74 milionů členů, počet křesťanů se odhaduje na 130 milionů. Informoval o tom známý britský magazín Economist. Znamená to, že v Číně...

—————

11.06.2009 13:02

Saúdský klerik: Muslimské ženy mohou na veřejnosti ukazovat jen jedno oko!!

  Wednesday, 08. 10. 2008 Nová fatva (islámské právní nařízení), vydaná muslimským duchovním na satelitním televizním kanále Al Madžd (al-Majd) nařizuje muslimským ženám, aby si na veřejnosti nejen zakrývaly hlavu, krk a celé tělo dlouhý volným hábitem abája (abaya), ale také, aby si zakryly...

—————

09.06.2009 11:59

Strach o falešné náboženství

  ISTANBUL, 10. září 2008 (Compass Direct News) – Dva íránští křesťané byli oficiálně obviněni z „odpadlictví“ (opuštění islámu), zatímco v parlamentu stále probíhá debata o bezpodmínečném udělování trestu smrti pro každého, kdo bude z tohoto trestného činu usvědčen. Dvaapadesátiletý Mahmood...

—————

09.06.2009 11:45

Konverze muslimů v Rusku a vývoj v Evropě

  Z muslimů se v Rusku stávají křesťané, v EU se z křesťanů stávají muslimové. Počet etnických muslimů v Rusku, kteří přijali křesťanství, přesahuje už dva miliony, zatímco počet pravoslavných, kteří konvertovali k islámu, je pouze 2,5 tisíce, řekl...

—————

09.06.2009 11:42

Má islám něco společného s marxismem?

  „Filosof Bertrand Russell psal v roce 1920 o vnitřní příbuznosti mezi marxismem a islámem. Obě hnutí jsou známá svým globálním nárokem. Obě si činí nárok na spásu světa. Odmítají svět tak jak je a chtějí ho osvobozovat. Marxisté od vykořisťovatelů a sociální nespravedlnosti,...

—————

06.06.2009 13:49

Floridský kazatel vyzval Usámu k pokání

  Americký televizní kazatel Bill Keller zaslal Usámovi bin Ládinovi video-poselství, v němž ho vyzývá k pokání a ke konverzi ke křesťanství. "Podívej se na sebe, podívej se na svůj život! Žiješ jako štvaná koza v jeskyních, totálně závislý na malé skupince lidí....

—————

06.06.2009 13:36

Konverze muslimů ke křesťanství

Al Katani: Ročně v Africe konvertuje ke křesťanství 6 milionů muslimů       Tuesday, 12 December 2006 Na webu Kavkazcenter.com se objevil zajímavý přepis rozhovoru s libyjským islámským teologem Ahmadem al-Katanim, jenž...

—————

01.06.2009 16:39

Byl Mohamed pedofil?

    Když křesťanský kazatel Runar Sogaard ve svém kázání ve Švédsku prohlásil, že „Mohamed byl zřejmě pomatený pedofil“, neboť jednou z jeho žen byla i devítiletá Áiša, vzedmul tento výrok vlnu protestů švédské muslimské komunity a R.Sogaard musel být po obdržení značného počtu výhrůžek...

—————

01.06.2009 16:34

Islám - nenávistné pseudonáboženství

  Stačí si přečíst jen některé výroky z Koránu, svaté knihy islámu, abychom hned věděli, na čem jsme:   2:191 Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity...

—————

—————