Nechutná praktika při židovské obřízce

17.03.2014 15:41

 

"Nebývá obvyklé, aby se křesťan zúčastňoval obřadu brit mila, tedy obřízky osmidenních židovských novorozenců. Mně se to zásluhou mých židovských hostitelů poštěstilo a byl jsem tak v Jeruzalémě hostem šabatového oběda, ale i svědkem ,uzavření Abrahamovy smlouvy´.

,,Obřízka není dovolena pouze v rodině, která trpí hemofilií," řekl mi mohel, což je kvalifikovaný operatér, vyškolený pro tuto čestnou funkci odstranění předkožky zdravého dítěte.

Halašská praktika, při které má mohel během rituální obřízky ústní kontakt s genitáliemi chlapce, je nezvyklostí. Prosím, nezaměňovat s valašskou praktikou, kdy k podobnému dění občas dochází s milou a zásadně ženského pohlaví. Při halašském brit mila pak mohel, aby odstranil kapky krve, saje chlapcův penis, zhruba stejným stylem jako medicína předepisuje po uštknutí hadem. Mohel potom vyplivne krev do nádobky."

 

Zdroj: https://bretislav-olser.enface.cz/?s=obrizka-zarlivost-hygiena-boj-proti-aids

 

"Mecica be-pe („sání ústy“) je praktika, při které mohel po provedení obřízky odsává krev z rány a jejího okolí. Mohel potom vyplivne krev do nádobky. Poté je obřezaný penis obvázán a zákrok se považuje za hotový. Odsávání krve z ran ústy bylo až do novověku běžnou lékařskou praktikou, a to i v tomto případě. Mecica byla tímto způsobem prováděna až do 19. století, kdy došlo k prvnímu plošnému zákazu jejího vykonávání, a to ve Francii. Dále existovala obava, že tímto způsobem může dojít k přenesení nemoci z mohela na dítě (jako např. virus Herpes), což je dnes suplováno tím, že mohel používá k provedení mecicy buďto tampón nebo skleněnou trubičku s tampónem uvnitř a tak nedojde k přímému kontaktu úst mohela s ránou. V některých ultraortodoxních komunitách je ale mecica stále prováděna tradičním způsobem."

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Brit_mila

 

—————

Zpět