Konverze muslimů v Rusku a vývoj v Evropě

09.06.2009 11:45
 

Z muslimů se v Rusku stávají křesťané, v EU se z křesťanů stávají muslimové.
ULTRASPočet etnických muslimů v Rusku, kteří přijali křesťanství, přesahuje už dva miliony, zatímco počet pravoslavných, kteří konvertovali k islámu, je pouze 2,5 tisíce, řekl Roman Silanťjev, výkonný sekretář ruské mezináboženské rady.
Na konverze ke křesťanství má vliv islámská praxe: například po událostech v Beslanu poklesl počet muslimů v severní Osetii o 30 %, zatímco v Beslanu samém, kde muslimové tvořili 30-40 % populace, poklesl jejich počet o polovinu."I islámské zdroje potvrzují, že po každé teroristické akci tisíce muslimů přijímají křest", řekl Silanťjev.

https://res.claritatis.cz/?id=2497

Budou-li konverze muslimů na křesťanství pokračovat, možná dojde k odvrácení islamizace Ruska. Na rozdíl od zatím neodvratné islamizace Evropské unie.
"……..Analyzujeme ale například i demografickou situace uvnitř Ruské federace, kde dnes žije přes 20 milionů muslimů z celkového počtu necelých 150 milionů obyvatel. Navíc počet občanů Ruské federace se každý rok nejméně o půl milionu snižuje a procentuální zastoupení tamních muslimů zároveň neustále stoupá. Zanedlouho tak bude v Rusku žít pětina obyvatel vyznávajících islám. To samo o sobě samozřejmě problémem není. Vzhledem k neklidné situaci přinejmenším v oblasti severního Kavkazu však další radikalizaci, byť jen malé části obyvatel, rozhodně nelze vyloučit.
Se znepokojením sledujeme i určité tendence vyskytující se uvnitř některých přistěhovaleckých komunit žijících v rámci zemí Evropské unie. Například ve švédském městě Malmö tvoří rodiny muslimských přistěhovalců více než polovinu obyvatel."

Evropská unie.
Např. německá vláda se podílí na financování výstavby mešit. Roku 2004 konvertovalo k islámu 1 200 Němců, r.2005 už 4 000 Němců.
Die Tagespost 12.9.2006, česky ŘÁD 1/2007 str.39


KE STRATEGII BUDOVÁNÍ ISLÁMSKÉHO STÁTU

Barnabas Fund, britská organizace monitorující lidská práva, poukázala na to, že se tendence k budování islámského státu šíří i do Evropy.

Podle Fondu má strategie tohoto budování tři kroky: nejprve se získávají sympatizanti pro alternativní islámskou společnost, pak se buduje úderná ozbrojená organizace a třetím krokem je uchopení moci a zavedení šaríi.

Tento vývoj lze už pozorovat v Libanonu, ale objevují se i v západní Evropě. Na řadě míst islamisté přecházejí od prvního ke druhému kroku. Fond vytýká západním pozorovatelům, že cíle islámských skupin neberou vážně. Přitom tyto skupiny nelze odradit od jejich cílů jednáním a ústupky.
Kathnet, 28. 6. 2007 

https://res.claritatis.cz/?id=2496

Inu, čím mírněji se postupuje vůči islámským teroristům, tím spíše dané státy konvertují k islámu - k náboženství války...

Zdroj: www.granosalis.cz/

 

—————

Zpět