Mesiáš

05.12.2014 20:41

Rabín odhalil jméno Mesiáše

    Jicchak Kaduri Krátce před svou smrtí (†28.1.2006) napsal na malý kousek papíru jeden z nejprominentnějších izraelských rabínů, Jicchak Kaduri, zjevené jméno Mesiáše s tím, že lístek nesměl být až dosud zveřejněn. Když byl lístek rozbalen, odhalil to, co mnozí vědí již po staletí:...

—————

19.04.2014 16:00

Mesiáš v hebrejské Bibli a v křesťanské víře

  Hebrejská Bible - nebo jak říkají křesťané „Starý zákon“ - je společným duchovním dědictvím Židů a křesťanů. Církev si tuto sbírku spisů přivlastnila; učinila ji součástí své dvojdílné Bible. Židé ovšem nepoužívají označení „Starý zákon“, protože v jejich náboženství hebrejskou sbírku...

—————

17.04.2014 16:56

Kdo jsou mesiánští Židé

  Izrael je země, která je kolébkou židovského národa a judaismu. Je to místo, kde má svůj původ také křesťanství. Tato fakta jsou dnes každému všeobecně známa. Kdo jsou ale mesiánští Židé, již méně. Tento článek má za cíl objasnit několik faktů o těchto lidech.V Izraeli dnes žije kolem 6,6...

—————

22.05.2009 10:54

Kdo je Mesiáš, a co vlastně slovo Mesiáš znamená?

  Mesiáš (hebr. mašiach) znamená (Bohem) Pomazaný. Jedná se o pomazání, kterým byli králové zmocňováni k vládnutí, aby jejich vláda byla ve skutečné pravomoci, která je potvrzená shůry. Přeložíme-li hebrejské slovo "mašiach" do řečtiny, získáme tvar "christos", přes latinu Christus, tedy...

—————

22.05.2009 10:52

Jak viděl Isaac Newton Ježíše Krista?

    „Když byl dítětem, zneklidňoval krále, když byl chlapcem, udivil doktory, když byl mužem, otřásl celým národem i základy Římské říše. Ovládal zákony přírody, chodil po vlnách moře, tišil bouři, sytil z mála tisícové zástupy, uzdravoval bez léků, křísil mrtvé. Nepřátelé ho...

—————

—————