Bible

19.04.2014 16:25

Biblický pohled na křest malých dětí

  1. Na konci Markova evangelia čteme: Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. (Marek 16, 16) Tímto veršem mnoho lidí argumentuje proti křtu malých dětí. Tvrdí, že děti nemohou přijmout křest, dokud neuvěří. Není však psáno „Kdo uvěří a potom přijme křest“....

—————

17.03.2014 15:37

Dějiny vzniku novozákonního kánonu

  Stránka Vatikánského kodexu (B, 4. stol.) Pod pojmem novozákonní kánon rozumíme sbírku 27 novozákonních spisů, které pro všechny křesťany tvoří Nový zákon, součást Písma svatého Starého a Nového zákona, křesťanské Bible. Když uvážíme, jak zásadní roli hrála Bible v dějinách církve i lidské...

—————

20.07.2012 17:22

Strom poznání a jeho plody

  Přemýšleli jste někdy o tom, jak asi vypadal strom poznání a jeho plod? Nebo jste se spokojili s obligátně používanou jabloní? Díky spravedlivému Henochovi, sedmému od Adama, který tento strom viděl v doprovodu Pánova anděla na vlastní oči, nemusíme v tomto ohledu nijak tápat......

—————

27.05.2009 11:20

Peklo

  Mýtus anebo strašná skutečnost? A pokud existuje kde je? A hlavně jaké je. Je pravda, že Bible mluví o pekle více než o nebi? A pro koho je určeno? Je odtud cesta ven? A jak může milující Bůh poslat někoho do pekla? Jaká jsou v pekle muka? Cože, že jsou ještě horší než jsem si myslel? Pojďte...

—————

27.05.2009 11:04

Co viděl Boží prorok Ezechiel?

  1. Stalo se pak třidcátého léta, čtvrtého měsíce, dne pátého, když jsem byl mezi zajatými u řeky Chebar, že otevřína byla nebesa, a viděl jsem vidění Boží. 2. Pátého dne téhož měsíce, pátého léta zajetí krále Joachina, 3. V pravdě stalo se slovo Hospodinovo k Ezechielovi knězi, synu Buzi, v...

—————

27.05.2009 10:59

Co tenkrát zpívali andělé?

  Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj lidem dobré (dobrá?) vůle.   Písař, který opisoval Codex Sinaiticus, napsal v písni andělů (Lukáš 2,14) slova "lidem dobré vůle". Jiný písař později koncové "s" ve slově "zalíbení" umazal, čímž vznikl nový smysl: "lidem dobrá vůle".   Píseň...

—————

23.05.2009 11:22

Spolehlivost svatých Písem

  Konstantin a Metoděj překládají svatá Písma – iluminace z Radzivilského rukopisu Povesti vremennych let (14. stol.). James F. Williams Úvod Jak můžeme vědět, zda Bible, kterou máme k dispozici dnes, se dosud blíží originálu? Nepozměnili opisovači vkládáním, vypouštěním a pozměňováním...

—————

23.05.2009 11:12

Slovo o Slově

  Pokud je slovo Boží zdrojem všeho Božího stvoření, potom ta část stvoření, kterou je lidské plemeno, je sama sebou pouze díky jinému Božímu zázraku, totiž zázraku lidského slova. A pokud je tento zázrak klíčem k dějinám člověka, potom je zároveň i klíčem k dějinám společnosti nebo možná je...

—————

—————