Strom poznání a jeho plody

20.07.2012 17:22

 

Přemýšleli jste někdy o tom, jak asi vypadal strom poznání a jeho plod? Nebo jste se spokojili s obligátně používanou jabloní?

Díky spravedlivému Henochovi, sedmému od Adama, který tento strom viděl v doprovodu Pánova anděla na vlastní oči, nemusíme v tomto ohledu nijak tápat... :-)1. Když jsem ty libé vůně okusil, uzřel jsem na severu sedm hor plných libovonného nardu a s mnoha vonnými stromy, skořicovníky a pepřovníky.
2. Odtud jsem pak šel přes vrcholy hor dále na východ, přeplul jsem Eritrejské moře a daleko za ním jsem minul anděla Zutaela.
3. Dorazil jsem do zahrady spravedlnosti, kde jsem mezi stromy spatřil mnoho rašících a krásně vonících stromů, vzrostlých, neobyčejně půvabných a vznešených, jakož i strom moudrosti, který propůjčuje velkou moudrost těm, kdo z něho jedí.
4. Vypadá jako rohovník a jeho plody jsou lákavé jako hrozny vína. Vůni tohoto stromu je cítit na velkou dálku.
5. Řekl jsem: "Jak útěšný je pohled na tento krásný strom!"
6. A svatý anděl Refáel, jenž byl se mnou, mi na to řekl: "Toto je strom moudrosti, z něhož kdysi jedli tvůj praotec a tvá pramáti, aby se naučili moudrosti. Když to otevřelo jejich oči a oni poznali, že jsou nazí, byli ze zahrady vyhnáni." (Hen 32, 1-6)Zdroj: Kniha Henochova.pdf (328,4 kB)

 

Někdo ovšem namítne, že Kniha Henochova v Bibli není. Nu, v té naší opravdu ne, ale je kupř. v Bibli Etiopské ortodoxní církve a v Bibli Eritrejské ortodoxní církve (https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_kn%C3%ADh_Biblie), a to, že by správně měla být i v té naší, jasně dokazuje fakt, že je z ní citováno v kanonické epištole Judově:

 

Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama: Hle, přichází Pán s desetitisíci svých svatých, aby vykonal soud nade všemi a usvědčil všechny bezbožné z jejich skutků, které kdy ve své bezbožnosti spáchali, i ze všech zpupných řečí, které ti hříšníci mluvili proti němu. (Juda 14-15).
 
Kdo můžeš pochopiti, pochop...
 

—————

Zpět