Co tenkrát zpívali andělé?

27.05.2009 10:59

 

Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj

lidem dobré (dobrá?) vůle.

 

Písař, který opisoval Codex Sinaiticus, napsal v písni andělů (Lukáš 2,14) slova "lidem dobré vůle". Jiný písař později koncové "s" ve slově "zalíbení" umazal, čímž vznikl nový smysl: "lidem dobrá vůle".

 

Píseň andělů z Lukáše 2,14 je jedním z nejznámějších křesťanských textů. Čtenáři Lukášova evangelia ve dvacátém století se ptají, proč se moderní překlady liší od verze, kterou uváděla Vulgáta a která zlidověla. Kralická bible provedla zdánlivě nepatrný posun:

Sláva na výsostech Bohu

a na zemi pokoj

lidem dobrá vůle.

 

Ekumenický překlad z roku 1979 uvádí verš v následující podobě:

Sláva na výsostech Bohu

a na zemi pokoj mezi lidmi

Bůh v nich má zalíbení.

Podobně vyznívají i další moderní překlady.

Rozdíl je způsoben jediným písmenem v řeckém textu. Výraz "dobrá vůle" souvisí v kanonickém řeckém textu gramaticky se slovem "pokoj" jako něco, co se vztahuje k lidstvu.

Křesťanský autor Tatiános, který žil okolo roku 170 po Kr. tuto interpretaci znal. (Pochází od něj první evangelní harmonie, kdy ze čtyř evangelií vypustil duplicitní části a utvořil "evangelium" jediné.) Tento význam znal i církevní historik Eusebios ve 4. století. Na druhé straně řecké opisy Lukášovy 2. kapitoly - nejstarší, které máme k dispozici - a křesťanský učenec Origenés, jenž pracoval v 3. století, uvádějí řecké slovo pro "dobrou vůli" s koncovým "s" ve významu genitivu.

Jak je možné rozhodnout, která verze je správná? Definitivní odpověď není možná. Rané manuskripty mají velkou váhu, ale svědectví Tatiána a Eusebia je částečně zpochybňuje. Jde o případ, v jakých se odborníci přiklánějí k názoru, že je třeba dát přednost složitějšímu textu. Písaři si obtížná slova a fráze zjednodušovali, nevytvářeli složitější výrazy. "Pokoj lidem dobré vůle" představuje v řečtině jednodušší vyjádření. Výraz "lidem dobrá vůle" ("pokoj mezi lidmi") je dnes znám ze Svitků od Mrtvého moře jako úsloví běžné mezi některými zbožnými Židy v 1. století.

 

Zdroj: Objevy z biblických časů (Alan Millard)

 

—————

Zpět