Dějiny vzniku novozákonního kánonu

17.03.2014 15:37

 

Stránka Vatikánského kodexu (B, 4. stol.)

Pod pojmem novozákonní kánon rozumíme sbírku 27 novozákonních spisů, které pro všechny křesťany tvoří Nový zákon, součást Písma svatého Starého a Nového zákona, křesťanské Bible. Když uvážíme, jak zásadní roli hrála Bible v dějinách církve i lidské kultury, pak stěží můžeme ocenit obrovský význam vzniku novozákonního kánonu. Nemůže být pochyb o tom, že vznik Nového zákona je nejvýznamnější událostí církevních dějin. Ve všech epochách dějin církve zůstává Nový zákon živý a působí jako pramen a norma křesťanského života a učení. Každé dílo duchovní obnovy v církvi včetně reformace zde získává podněty a zdroj nového poznání.

Při studiu dějin vzniku novozákonního kánonu jsme překvapeni tím, že tato nejdůležitější událost církevních dějin zůstává pro nás do značné míry zahalena závojem anonymity a o rozhodujících úsecích vytváření kánonu nemáme přímá svědectví. Historická práce je odkázána na kusá vyjádření apoštolských a církevních otců, na srovnávání a kombinaci těchto výroků. Právem Hans Lietzmann hovoří o tom, že dějiny kánonu patří „ zu den allerkompliziersten Teilen der kirchenhistorischen Wissenschaft“ („k nejkomplikovanějším částem církevně-historické vědy“)

1. Jako zásadní uzavření historického vývoje vzniku novozákonního kánonu je přijímáno vyhlášení alexandrijského biskupa Athanasia v jeho 39. velikonočním dopise z roku 367 po Kr.2 a rozhodnutí synody v Hippo Regius ( 393 po Kr.), jeho opakování na synodě v Karthagu (397 po Kr.) a odpověď papeže Innocence I. na dotaz galského biskupa o rozsahu kánonu ( z roku 405 po Kr.). Tato rozhodnutí fakticky potvrzují, že novozákonní kánon obsahuje pro církev Východu i Západu 27 spisů, které máme až dodnes v našich Biblích. Vznik novozákonního kánonu patří k časově nejobsáhlejším procesům církevních dějin.

 

Celé zde: Dějiny vzniku novozákonního kánonu.pdf (209,7 kB)

 

Zdroj: etfuk.sweb.cz/kanon.pdf‎

Obrázek - zdroj: cs.wikipedia

—————

Zpět