Floridský kazatel vyzval Usámu k pokání

06.06.2009 13:49

 

Americký televizní kazatel Bill Keller zaslal Usámovi bin Ládinovi video-poselství, v němž ho vyzývá k pokání a ke konverzi ke křesťanství.

"Podívej se na sebe, podívej se na svůj život! Žiješ jako štvaná koza v jeskyních, totálně závislý na malé skupince lidí. V kterékoli chvíli tě jeden z nich může zradit tak, jako Jidáš zradil Krista, a přijdeš o život!" říká Keller; nazývá Usámu "zbabělcem" a "nástrojem satanovým".

"Až umřeš, nečekají tě v ráji žádné panny, jen satan a věčný trest v pekle", vysvětluje Keller Usámovi. "Přišel jsem ti ale zvěstovat dobrou zprávu, že ty, i ty, Usámo, můžeš uniknout Božímu hněvu. Bůh tě miluje tak, že poslal Ježíše, aby zemřel za tvé hříchy, za každý tvůj hřích. Ano, Usámo, i ty můžeš být spasen a vstoupit do slávy nebeské."

Na nátlak islámské skupiny pro lidská práva televizní stanice v Tampě stáhla Kellerův pořad z programu.

WND, 15. 9. 2007

 

—————

Zpět