Archiv článků

25.11.2014 23:50

Iqrith - Vyhnání a návrat křesťanských Palestinců

  Během bojů, které doprovázely založení Izraele, byla sionistickými komandy vyhnána z vlasti polovina palestinského národa. Výjimkou nebyli ani křesťanští domorodí obyvatelé Palestiny. Jednou z opuštěných a zničených křesťanských vesnic je Iqrith. Toto je příběh jejího znovuzrození. V...

—————

21.07.2014 17:16

Theosie - nauka o zbožštění člověka

  Pravoslavná teologie o zbožštění člověka Wacław Hryniewicz, 16.7. 2012 Zatímco v západní církvi, zvláště od 12. století, se rozvíjela teologie milosti, křesťanský Východ setrvával při učení řeckých otců o zbožštění (theosis) člověka. Toto učení představuje ústřední a nejcharakterističtější...

—————

17.07.2014 16:30

Chutnají ufonům rohlíky?

   Někdy v 18. století se měla udát tato historka v obci Čechy pod Kosířem u Prostějova - je prý záznam o tom na faře a v archívu.    Najdou se badatelé, kteří záznamy ověří? Dcera pekaře každé ráno nosila na zámek přesný počet rohlíků. Jednoho rána vystoupil z lesa malý...

—————

05.06.2014 17:49

Hexagram není židovký symbol!

  Na rozdíl od sedmiramenného svícnu, jehož zhotovení přikázal sám Hospodin Mojžíšovi na hoře Sinaj, a který je tedy biblickým symbolem, se o šesticípé hvězdě něco takového nedá říct. V průběhu dějin se stala židovským symbolem, ale židovské prameny se shodují na tom, že jím původně nebyla. O...

—————

19.04.2014 16:25

Biblický pohled na křest malých dětí

  1. Na konci Markova evangelia čteme: Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. (Marek 16, 16) Tímto veršem mnoho lidí argumentuje proti křtu malých dětí. Tvrdí, že děti nemohou přijmout křest, dokud neuvěří. Není však psáno „Kdo uvěří a potom přijme křest“....

—————

19.04.2014 16:00

Mesiáš v hebrejské Bibli a v křesťanské víře

  Hebrejská Bible - nebo jak říkají křesťané „Starý zákon“ - je společným duchovním dědictvím Židů a křesťanů. Církev si tuto sbírku spisů přivlastnila; učinila ji součástí své dvojdílné Bible. Židé ovšem nepoužívají označení „Starý zákon“, protože v jejich náboženství hebrejskou sbírku...

—————

17.04.2014 19:22

Netopýří muž?

  Kdo by neznal proslulého filmového hrdinu, který se zapsal do dějin kinematografie jako batman – netopýří muž! Je považován za fikci, jenže filmaři se možná inspirovali reálnou bytostí. Z různých koutů světa totiž přicházejí šokující zprávy, že netopýří muž skutečně existuje. Žít má hlavně v...

—————

17.04.2014 19:12

Byla Alžběta I. ve skutečnosti mužem?

  Slavná anglická panovnice, dcera Jindřicha VIII., byla ve skutečnosti mužem. Tvrdí to irský spisovatel Bram Stoker, autor románu o Drakulovi. Britský královský dvůr ale jeho vývody kategoricky odmítá, i když některé skutečnosti z královnina života této teorii nasvědčují.Anglická královna...

—————

17.04.2014 17:11

Bohemian Grove

  Historie klubu 1872 – Založen Bohemian klub jako místo pro scházení mužů, kterým se líbí umění a literatura. Klubový dům je umístěn v hotelu Astor na ulici Sacramento Street a jako symbol je vybrána sova. 1874 – Klub má 182 členů 1875 – Poprvé se na klubovém oznámení objevuje logo...

—————

17.04.2014 16:56

Kdo jsou mesiánští Židé

  Izrael je země, která je kolébkou židovského národa a judaismu. Je to místo, kde má svůj původ také křesťanství. Tato fakta jsou dnes každému všeobecně známa. Kdo jsou ale mesiánští Židé, již méně. Tento článek má za cíl objasnit několik faktů o těchto lidech.V Izraeli dnes žije kolem 6,6...

—————