Archiv článků

01.06.2009 16:26

Jak se narodit shůry?

  3,1 Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. 3,2 Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním." 3,3 Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě,...

—————

27.05.2009 16:19

Blazí chudí duchem

  Blazí chudí duchem, neboť jejich je království Nebes (Mat.5,3) Podívejme se blíže na řecké slovo, které je zde překládané jako "chudí". Jde o slovo "PTÓCHOI". Jaký význam má? Jde snad o lidi méně chápavé, nedovtipné, či dokonce slabomyslné?  "Řecké slovo PTÓCHOS má docela...

—————

27.05.2009 16:14

Co vlastně znamená slovo víra?

  České slovo víra pochází ze slovanského viera a má společný indoevropský kořen s latinským verus (pravý). Víra je tedy pravost, pravda. Není přesným překladem řeckého slova "pistis", které je věrným přeložením hebrejského výrazu "emuna", znamenajícího JISTOTU, záruku, spolehnutí. Tím se...

—————

27.05.2009 11:20

Peklo

  Mýtus anebo strašná skutečnost? A pokud existuje kde je? A hlavně jaké je. Je pravda, že Bible mluví o pekle více než o nebi? A pro koho je určeno? Je odtud cesta ven? A jak může milující Bůh poslat někoho do pekla? Jaká jsou v pekle muka? Cože, že jsou ještě horší než jsem si myslel? Pojďte...

—————

27.05.2009 11:04

Co viděl Boží prorok Ezechiel?

  1. Stalo se pak třidcátého léta, čtvrtého měsíce, dne pátého, když jsem byl mezi zajatými u řeky Chebar, že otevřína byla nebesa, a viděl jsem vidění Boží. 2. Pátého dne téhož měsíce, pátého léta zajetí krále Joachina, 3. V pravdě stalo se slovo Hospodinovo k Ezechielovi knězi, synu Buzi, v...

—————

27.05.2009 10:59

Co tenkrát zpívali andělé?

  Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj lidem dobré (dobrá?) vůle.   Písař, který opisoval Codex Sinaiticus, napsal v písni andělů (Lukáš 2,14) slova "lidem dobré vůle". Jiný písař později koncové "s" ve slově "zalíbení" umazal, čímž vznikl nový smysl: "lidem dobrá vůle".   Píseň...

—————

23.05.2009 11:22

Spolehlivost svatých Písem

  Konstantin a Metoděj překládají svatá Písma – iluminace z Radzivilského rukopisu Povesti vremennych let (14. stol.). James F. Williams Úvod Jak můžeme vědět, zda Bible, kterou máme k dispozici dnes, se dosud blíží originálu? Nepozměnili opisovači vkládáním, vypouštěním a pozměňováním...

—————

23.05.2009 11:12

Slovo o Slově

  Pokud je slovo Boží zdrojem všeho Božího stvoření, potom ta část stvoření, kterou je lidské plemeno, je sama sebou pouze díky jinému Božímu zázraku, totiž zázraku lidského slova. A pokud je tento zázrak klíčem k dějinám člověka, potom je zároveň i klíčem k dějinám společnosti nebo možná je...

—————

22.05.2009 10:54

Kdo je Mesiáš, a co vlastně slovo Mesiáš znamená?

  Mesiáš (hebr. mašiach) znamená (Bohem) Pomazaný. Jedná se o pomazání, kterým byli králové zmocňováni k vládnutí, aby jejich vláda byla ve skutečné pravomoci, která je potvrzená shůry. Přeložíme-li hebrejské slovo "mašiach" do řečtiny, získáme tvar "christos", přes latinu Christus, tedy...

—————

22.05.2009 10:52

Jak viděl Isaac Newton Ježíše Krista?

    „Když byl dítětem, zneklidňoval krále, když byl chlapcem, udivil doktory, když byl mužem, otřásl celým národem i základy Římské říše. Ovládal zákony přírody, chodil po vlnách moře, tišil bouři, sytil z mála tisícové zástupy, uzdravoval bez léků, křísil mrtvé. Nepřátelé ho...

—————