Kniha návštěv

Datum: 26.06.2014

Vložil: David

Titulek: Re: "Odporné modlářství pohanských národů"


Ostatní náboženství jsou jen zaručené cesty do pekla, protože nikdo nepřichází k Bohu jinak, než skrze Jeho Syna Ježíše Krista! Je mi líto, ale nemohu mít žádnou úctu k stezkám bludu a klamu... :-(
Bůh ti žehnej.

Ježíš Kristus: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. (Bible, J 14,6)


Zpět na diskuzi