Zázračný vitamín C

03.08.2011 14:59

 

Studie vitamínů představují jednu z nejpokročilejších oblastí vědeckého výzkumu. Mnohé výzkumy objasnily, že vitamíny svými účinky působí nejen preventivně, ale jsou také vhodnými prostředky při léčení některých dnes velmi rozšířených chorob, jako je arterioskleróza, poruchy metabolismu a nádorová onemocnění.

Dnešní společnost bude mít vždy velký počet starých lidí, protože lékařská věda činí trvalé pokroky ve snaze prodloužit lidský život. Avšak za jakých podmínek? Jak omezuje takový život pocit být „chronicky nemocný“ s nutností užívat stále léky bez možnosti vyléčení a s vědomím, že člověk nastoupil cestu z níž není návratu? A jaké náklady to znamená pro společnost?

Ví se, že vitamíny ve vysokých dávkách mohou léčit, jsou schopny optimalizovat naše zdravotní podmínky s perspektivou maximálního prodloužení lidského života, jsou to prvky, které nám zaručují zpomalení degenerativních procesů stárnutí, jsou s to obnovovat naše imunitární, biochemické a intelektuální reakce, jsou jedny z mála substancí schopných korigovat metabolické potíže přicházející se stářím.

Je důležité naučit se nestárnout, odolávat projevům stáří, které nás jakkoliv omezují. „Nikdy není příliš brzy přestat se stárnutím“ tvrdí američtí odborníci.

Vitamín C. Kyselina askorbová – nedostatek tohoto vitamínu vede ke snadnému vzniku infekčních onemocnění a způsobuje různé formy poruch kardiovaskulárního systému a dokonce i nádorových nemocí. Naopak pravidelný přísun vitamínu C zabezpečuje dobrý psychický a fyzický stav člověka.

Ve věku 93 let zemřel Albert Szent-Gyorgyi, nositel Nobelovy ceny, který jako první dokázal laboratorně izolovat kyselinu askorbovou. Druhý badatel Linus Pauling, který zemřel rovněž ve věku 93 let, nositel dvou Nobelových cen, jedné za chemii, dokázal kyselinu askorbovou laboratorně syntetizovat.

Čím to, že dlouhověkost u obou vědců nelze posuzovat za náhodnou? Je to tím, že oba badatelé užívali během svého života bohatě, pravidelně denně kyselinu askorbovou ve spojení ještě s jinými vitamíny, nebo se speciálně vybranou stravou. Tito průkopníci biochemie uměli prodloužit svůj život nad hranici našeho průměrného věku.

Linus Pauling neměl pochybnosti o tom, že kyselina askorbová je velmi důležitým brzdícím elementem stárnutí. Podle jedné teorie, stárnutí není nic jiného, než postupné shromažďování produktů zoxidovaných tkání v těle. A právě vitamín C je přírodním antioxidantem – jedním z nejsilnějších.

Kyselina askorbová je nezbytná pro tvorbu kolagenu, což je ochranná substance tvořící 40% proteinů v organismu. Tato „speciální“ substance udržuje pružnost buněk naší tkáně. Odborníci jsou přesvědčeni, že naše tkáň bude rezistentní vůči vnějším infekcím tím více, čím budeme mít kolagen mladší – čerstvější. Bude-li toto chybět, budeme stále více vystavení nejen procesu stárnutí a vzniku vrásek, ale i nemocem, neschopnosti rychlého hojení ran, bolestem páteře, zánětům šlach, zánětům tlustého střeva a revmatismu.

Vitamín C ve vyšších dávkách výrazně podporuje mužskou plodnost. Větší dávky vitamínu C dokáží eliminovat cholesterol. Vitamín C ve vysokých dávkách má silné antivirové vlastnosti. Onemocnění virového původu je mnoho, počínaje dejme tomu chřipkou až po AIDS.

Vitamín C zvyšuje inteligenci – Linus Pauling prosazoval názor, že vitamín C je velmi cenná substance pro mozkovou činnost, že je nezbytný a rozhodující pro řadu biochemických procesů spojených s mozkovou činnosti intelektu.

Naděje pro léčení nádorů – mnohé nádory a pravděpodobně je jich většina, začínají vznikat v důsledku zeslabení organizmu a vlivem různých forem zamoření prostředí – říkají Linus Pauling a Evan Cameron v knize „Rakovina a vitamín C“, kde uvádějí problém vztahu rakoviny a kyseliny askorbové. Oba vědci prováděli pokusy na nemocných v pokročilém stádiu nemoci a prokázali, že je možné u nich několikanásobně prodloužit dobu přežití v důsledku podávání vysokých dávek vitamínu C.

Ví se, že dusičnany a dusitany, které jsou obsaženy v přísadách uzenin, nebo jedovaté látky, které jsou absorbovány zeleninou, se ve střevech chemicky rozkládají a tvoří nitrosaminy, což jsou obávané karcinogenní prvky. Vitamín C zabraňuje tvorbě nitrosaminů a chrání tak naše buňky před jejich karcinogenními účinky.

Kysličník uhelnatý zamořuje ulice měst výfukovými plyny automobilů, ale kyselina askorbová v silných koncentracích dokáže učinit v našem organizmu opravdovou kyslíkovou bombu. To znamená, že kyselina askorbová má schopnost oddělit kysličník uhelnatý od krve a slučuje se s ním v chemické vazbě tak, aby nedošlo ke skutečné otravě.

Jako univerzální antitoxický prostředek má mnohostranné účinky a tato vlastnost činí z vitamínu C drahocenný a nepostradatelný prostředek pro každého, kdo si chce udržet dobrý zdravotní stav.

Vitamín C působí v mnoha směrech a má širší využití, než je nám doposud známo. O účincích kyseliny askorbové byla napsána mnoha pojednání a přesto máme pocit, že jsme pouze na začátku. Linus Pauling již před mnoha lety vyslovil názor, že vitamín C může být nejdůležitější zdraví ochraňující živinou, která kdy byla objevena.

Vitamín C se zdá stále být nevyčerpatelným zdrojem překvapení, hodným dalšího vědeckého bádání a odhalení dalších obzorů poznání.

Podle: „Vitamíny a prevence“, Antonella Fantò. A www informace.

Co vitamín C umí, je tady uvedeno a lze předpokládat, že toho umí ještě daleko více.

V čem je tedy problém?

Vitamín C má mimořádné léčebné účinky jen v dávkách vyšších, nebo velmi vysokých. Lidský organismus naopak vyšší dávky tohoto vitamínu špatně snáší a dokáže využít pro sebe jen minimální potřebné množství, přebytek vitamínu C pak je vyloučen v krátké době po jeho užití bez jakéhokoliv efektu v moči.

 

Mé osobní zkušenosti s užíváním vitamínu C

Někdy v roce 1975 jsem otevřel krabičku Celaskonu, což byl vitamín C 100 mg a vzal jsem si dvě tablety. Vitamín C jsem dobře nesnášel z důvodu chronického zánětu tlustého střeva, vždy jsem pak měl náběh na průjem a bolení břicha. Tehdy přesně naopak, průjem ani málo, bolení břicha nenastalo a střeva se celkově uklidnila. Bylo to pro mne záhadou, až jsem si uvědomil, že před tím, než jsem užil vitamín C, užil jsem zcela náhodou jiný, přírodní preparát. Druhý den jsem vše zopakoval a potvrdilo se, že úspěch je dán uvedenou kombinací (kdybych neměl výše uvedené chronické střevní obtíže, nikdy bych neobjevil účinek vitamínu C + mého preparátu a tím možnost užití vysokých dávek vitamínu C bez vedlejších negativních účinků na lidský organismus).

Vitamín C jsem užíval dále (velmi nepravidelně) a dávky jsem zvyšoval až do 600 mg. Počátkem 90. let jsem přešel na vitamín C 250 mg a dávky 1 až 1,5 gramů. Asi v roce 2000 se objevil na trhu kanadský APO C  vitamín 500 mg a já jsem bral dávky 2 až 3 gramy (vždy se jednalo o dávku jednorázovou a vždy společně s mým preparátem). Někdy v roce 2002 se přestal APO C 500 mg do ČR dovážet a já jsem počátkem roku 2003 na delší dobu vitamín C úplně vysadil (do této doby jsem vitamín C nikdy neužíval pravidelně, systematicky).

Před rokem 1975 jsem byl několikrát léčen na obtíže spojené se zánětem tlustého střeva, ale od té doby co jsem objevil výše uvedené účinky vitamínu C, prakticky žádné obtíže dnes již nemám.

Koncem 70. let, následkem častější manipulace s velmi těžkými předměty, došlo u mne k poškození plotének bederní páteře. Obtíže byly velmi nepříjemné, dokonce se jednu dobu hovořilo o tom, že operace by problém vyřešila.

V době, kdy jsem užíval vitamín C dávky do 600 mg jsem žádnou úlevu na páteři nepozoroval, ale když jsem začal brát dávky 1 až 1,5 gramů bolesti bederních plotének se uklidnily a úplně mne přestala brnět levá noha (souvisí to spolu), při dávkách 2 až 3 gramů vitamínu C veškeré obtíže a bolesti spojené s páteří postupně úplně vymizely (tyto obtíže jsem měl více než dvacet let), dnes nemám obtíže žádné.

Asi v roce 2000 mně byl prokázán vysoký cholesterol (7,77 mmol/l), rovněž krevní tlak občas vyskočil do vyšších hodnot. Nikdy jsem kvůli tomu neměnil svou životosprávu, nikdy jsem pro toto neužíval žádné léky.

V červenci 2003 jsem dostal (poprvé v životě) silný záchvat dny. Využíval jsem předepsané léky a obtíže ustoupily.

V srpnu a záři 2003 jsem (po hodně dlouhé pauze) asi 6 týdnů bral ob den vitamín C 250 mg v dávce vždy 2-3 gramy a zmíněný přírodní preparát.

V listopadu 2003 mne moje lékařka pozvala na preventivní prohlídku a výsledky byly následující: tlak 137/75, cholesterol 5,86 mmol/l, kyselina močová 283 mmol/l, cukr 4,93 mmol/l. Jedná se ve všech případech o velmi dobré hodnoty. 50 let mně už bylo.

Mohu taky potvrdit, že kazivost mých zubů, dříve častá, se po dávkách vitamínu C 1 až 1,5 gramů výrazně snížila a při dávkách 2 až 3 gramy (obávám se, že mne zubaři nebudou mít rádi) se moje zuby přestaly kazit úplně. A od té doby co užívám vitamín C jsem nikdy neměl chřipku.

Ke všemu musím uvést jeden zásadní, nejdůležitější poznatek – při užití vitamínu C a přírodního preparátu v mém případě nedochází k masivnímu vylučování vitamínu C v moči (což není problém prokázat), vitamín C se ukládá v organizmu a jeho vylučování v moči je výrazně menší a poměrně dlouhodobé. 

A úplně na závěr – užíval jsem vitamín C v dávce 5-10 gramů (jednorázově) v kombinaci s mým přírodním preparátem. Nestalo se vůbec nic a bez jakýchkoliv problémů bylo také užití 20 gramů vitamínu C společně s mým preparátem během jednoho dne. V červnu 2004 pak jsem užil 30 gramů vitamínu C s mým preparátem během jednoho dne naprosto bez jakýchkoliv problémů. Musím ale poznamenat, že jeden problém se vyskytl - po této vitamínové kůře jsem neměl potřebu spát. 

Nemyslím si, že můj organismus potřebuje 30 gramů vitamínu C v jednom dni, jen jsem chtěl dokázat, že to je možné. Ano, možné to je, naprosto bez problémů! 

Argument, že můj organismus snese “od přírody” vysoké dávky vitamínu C, neobstojí. Můj preparát jsem míchal pro některé své přátele a známé, všichni dokázali následně užít vysoké dávky vitamínu C, rovněž bez problémů.

V současné době užívám vitamín C denně, jedná se o dávku 1,5 až 5 gramů.

Pokud pak jsem v současné době užil vitamín C bez mého preparátu, vždy to pro mne představovalo gastrointestinální problémy.

Vyjádřím se k dotazům, které na mne byly učiněny. Většina otázek zní: “jaký je přírodní preparát, který užívám spolu s vitamínem C?”

Jsem přesvědčen, že již brzy to nebude tajemstvím a dozví se to všichni. V současné době dělám vše pro to, aby došlo k legalizaci tohoto preparátu a také k možnosti běžného využití pro každého. Je to složitější, než jsem čekal.

Další otázky jsou: “jak velké dávky vitamínu C lze brát? Není možné se vitamínem C předávkovat?”

Vitamín C zastává v lidském těle značné množství funkcí, ale spomalení stárnutí, omezení tvorby vrásek, udržení mladistvého vzhledu, toto vše lze viditelně získat již při užívání od 2 až 3 gramů vitamínu C za den (samozřejmě s mým preparátem) a mimoto jde i o dobrou prevenci celulitidy. Užívání vysokých dávek vitamínu C však vyvolává potřebu některých dalších vitamínů a minerálů. Řeším to tak, že si ob den vezmu jednu tabletu multivitamínu ABC Plus (mnoho let jsem ale užíval jen vitamín C a žádné problémy se u mne nikdy nevyskytly).

Předávkování vitamínem C prakticky možné není, organismus sám dá jasně najevo, že více už (např. žaludeční nevolnost, průjem), mimo to, dlouhodobými výzkumy bylo prokázáno, že vitamín C není toxický, že je jednou z nejbezpečnějších živin.

Od doby, kdy jsem začal brát pravidelněji větší dávky vitamínu C, nevím, co jsou bolesti kloubů, bolesti svalů, nemívám pocity únavy (i jarní únava je pro mne neznámý pojem) a když pominu fakt, že jsem alergik a třikrát do roka navštívím svou lékařku na oddělení alergologie, tak nemám žádný důvod lékaře navštěvovat. Nechci se rozhodně rouhat, ale žádné zdravotní problémy mne netrápí a i ta alergie se s vitamínem C žije výrazně lépe.

Vitamín C lze oprávněně nazvat vitamínem mládí a vitamínem zdraví, pokud ale někdo považuje za dostatečné, užít denně, dejme tomu 100 či 200 mg vitamínu C, nebo sníst spoustu pomerančů, pak to tak docela neplatí. Určitě ale platí, že i malé množství užitého vitamínu C je lepší, než žádný vitamín C.

 

Všichni, kdo projevují zájem především o to, co je můj přírodní preparát, užívaný spolu s vitamínem C, se to nyní dozví. Je to jednoduché, jsou to obyčejná rajčata, přesněji řečeno, je to látka, kterou rajčata obsahují.Protože nemám za sebou odborné zázemí, především laboratoř, nedokážu toto definovat odborně, ale pokusím se podat logické vysvětlení.

Při společném užití rajčat a kyseliny askorbové zákonitě dojde k přeměně na jinou formu vitamínu C, na formu, kdy již se nejedná o agresivní kyselinu. Nenastává při tom, ani při vyšší dávce, překyselení žaludku, nenastává pálení žáhy (naopak, při tomto způsobu užití vitamínu C, pálení žáhy velmi rychle zmizí, u toho, kdo tímto problémem trpí), nenastává žaludeční nevolnost, ani žádné střevní problémy, nedochází k průjmu. Naopak, mohu potvrdit, že takto užitý vitamín C působí blahodárně jak na žaludek, tak zejména na střeva. Jsem přesvědčen o mimořádně příznivém účinku i v případě Crohnovy choroby. A pro játra je vitamín C úplný balzám.

Pokud toto vše považuje někdo za málo důvěryhodné, nevidím menší problém, než to osobně zkusit. Pozor! Při užití vyšších dávek vitamínu C, může dojít u některých jedinců (naprosto a mimořádně ojediněle) k tvorbě oxalátových ledvinových kaménků. Jako dokonalá prevence, tohoto možného problému, je občasné užití vitamínu B6 a hořčíku – doporučuji některý kvalitní multivitamínový přípravek, který tyto látky obsahuje.

Pokoušel jsem se poměrně dlouho nabízet využití toho, co jsem objevil, tedy “maximální využití vitamínu C v lidském organismu při současném užití mého preparátu”, v nejširším spektru odborných pracovišť, a to nejen v Evropě, ale odezva byla minimální.

Logicky vzato, asi žádný výrobce léčiv není ochoten nabízet levný vitamín C, namísto svých drahých léků, byť účinek vitamínu C může být v některých případech vyšší a dokonalejší a v některých případech ani odpovídající lék nemusí být na trhu, případně nemusí vůbec existovat.

Toto jsem si prosím nevymyslel já, že je vitamín C zcela mimořádný, výjimečný, objevili odborníci a vědci zvučných jmen a světových ocenění, mimo jiné i nositelé Nobelových cen.

Mimochodem, to, že je můj preparát užívaný spolu s vitamínem C, obsažen v rajčatech, jsem již zveřejnil v tisku ve 3. a 7. měsíci roku 2006, takže jsem přesvědčen, že i odborníci vědí dnes přesně k jakému chemickému procesu zde dochází, jaká látka obsažena v rajčatech se na tomto procesu podílí a určitě již umí definovat i formu vitamínu C, která při tomto chemickém procesu vzniká.

Na závěr se pokusím sdělit, co se mně opět podařilo objevit. To, že má užívání vitamínu C příznivý vliv na alergické potíže, jsem uvedl již dříve. Na jaře roku 2005 pak jsem zkusil užívat jiné preparáty a po dlouhých létech alergických obtíží dýchacích cest, jsem se těchto zcela zbavil. Nejsem již alergik! Troufám si tvrdit, že alergii dýchacích cest by takto bylo možno řešit globálně. Spolu se mnou užívali v roce 2005 a posléze i v roce 2006 tyto preparáty někteří mí přátelé a známí, případně jejich starší děti. Dnes již nejsou alergici! Všichni se dokázali svých alergických problémů zbavit.

Pokusím se opět učinit nabídku odborníkům. Žádné iluze si však nedělám.

 

Reakce na dotazy a připomínky.

Brát si vždy k vitamínu C rajče není zrovna ideální způsob, někdo taky rajčata docela nemusí. Řeším to zcela jednoduše – rajčata si rozmixuji do limonády. Používám 2 l. Multivitamin v pet láhvi, ten nejlevnější, který neobsahuje cukr ani ovocný podíl (obojí podporuje kvašení) a do tohoto množství rozmixuji cca 3 - 4 rajčata. Takto vyrobený „elixír“ uložený v ledničce stačí na 5 – 7 dnů.

Září 2007 Honza         

 

Adresa autora: cecko.Vitamin@seznam.cz .

 

—————

Zpět


Komentáře

Datum: 21.10.2019

Vložil: Michal

Titulek: Lázeňský primář

Vždy kladl na srdce. Musíš vitamín C! Jako malý kluk (psal se r. 1964) jsem ho nerad užíval, byl kyselý. Maminka ho ale vždy nějak do mě dostala. Pravda je, že nemoci ustoupily. Nyní si kupuji a užívám vitamín C podle tohoto receptu. Mé zdraví je opět OK. Kupuji velké balení zde: https://4fitness.cz/vitamin-c-1-kg/
Přeji všem krásný a zdravý zivot.

—————

Datum: 09.09.2017

Vložil: Bara

Titulek: Syntetický vitamín

Ano,věřím Vám,proč ale jen málo který lékař to řekne pacientovi,spíše neřekne,ale cpe do člověka antibiotika...které v nutností se musí brát,ale většinou ne... už jste předložil na patřičné místo svojí zkušenost?
Přejí Vám krásný den. Bara

—————

Datum: 06.01.2016

Vložil: David

Titulek: Syntetický vitamín


Pozor ale v případě, že trpíte kandidózou, velké dávky SYNTETICKÉHO vitamínu C by vám mohly uškodit...

https://www.psyllium.cz/clanky/kandidoza.html

—————