Freska z Kosova a jiné zajímavé obrazy

08.06.2009 15:35

 

   Tato velice zajímavá freska pochází z doby okolo r. 1350:

Výřezy z obou rohů obrazu:Ještě jednou celkový výjev - obraz není fake.
Obrázek

  Freska je veřejně přístupná v Dečani (Kosovo): Zajimavosti-kolem-nas/v-klasteru-visoki-decani-se-nachazi-freska-s-kosmickymi-lodemi.html
Obrázek

Fotografie restaurované fresky (UNESCO). Bohužel, z nějakého důvodu není pořízeno foto celého obrazu. Ale jdou dobře vidět andělé, chránící si uši před hlukem.

Obrázek
Celé 14. století je "zaplaveno" podobnými obrazy. Většinu lze vysvětlit, ostatní méně. Rozhodně pravost obrazů si lze ověřit, oproti pravosti snímků z YouTube. Vatikánský "archív" údajně obsahuje daleko "přesvědčivější" materiály, sezbírané z celého světa.

Foto poškozené fresky.
Obrázek


Stejný motiv jako na kosovské malbě. Georgia 17. století.
Obrázek

Další zajímavá malba z téhož období (miniatura)

Obrázek

A nakonec "střízlivější" představa z pozdějšího období - Slunce a Měsíc.

Obrázek

Plamenné štíty, které se objevily při obléhání Sigiburgu ve Francii r. 776 (obrázky z rukopisu "Annales Laurissenses" ze 12. stol.)Obrázek
 

Gobelín "Letní triumf", Belgie (Bruggy 1538). Nyní v Bavorském národním muzeu.

Obrázek
Obrázek

Gobelín z 15. stol. (Notre Dame)

 

Švýcarsko, Basilej 1566, leták Samuela Cocciuse, nyní uložen v knihovně v Curychu.
Obrázek

Ilustrace pozorování ve francouzském měste Angers v roce 842.
Obrázek

Záznam pozorování z Arábie 1479
Obrázek

4000 př.n.l.
Obrázek

Andělé sestupovali z nebes na strojích - raketách, doprovázených hřmotem a kouřem. Křesťanství se v tomto směru nijak neliší.


Zdroj: pauza.zive.cz

 

Viz též: UFO v historickém umění

 

Dodávám, že křesťanství se liší od jiných náboženství hlavně v tom, že ctí pravého Boha...

 

"A toto je ten věčný život, aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista."

(Bible, J 17,3)

 


Kosovská freska na videu:

 

 

 

 

—————

Zpět