Zohavování zvířat i lidí

11.06.2009 14:35

 

Od padesátých let (min. stol.) sdělovací prostředky informují o stovkách případů postižení dobytka a také lidí. Jen pro názornost. Rok 1967 se odehrála snad nejznámější tragedie nedaleko Alamosy v americkém státě Colorado. Tříletá klisna Lady (někdy mylně uváděn jako valach Snippy) byla nalezena usmrcena jen kousek od obytného domu . Z hlavy a krku byly odpreparovány části svalů. Chyběl mozek, srdce, plíce, štítná žláza. Řezy byly provedeny precizním způsobem. Zvíře, podle zanechaných stop kopyt na travnatém povrchu, se posledních třicet metrů před svou smrtí muselo vznášet ve vzduchu. Deset metrů od ležícího zvířete bylo vytlačeno osm hlubokých pravidelných otisků, seřazených v dokonalém kruhu. Deset centimetrů hluboké stopy, vlisované pod velkým tlakem do tepelně ožehnuté půdy, vykazovaly radioaktivitu. Mrtvé zvíře vyšetřil Dr.John Henry Altshuler, patolog a henatolog. Dle charakteru řezných ploch jako první vyslovil domněnku o použití laserového paprsku. Také konstatoval úplné odsátí krve neznámou lékařskou technikou. Již v letech 1960 - 1963 byla v Alabamě nalézána záhadně usmrcená zvířata. Mezci, krávy ale i veverky byly rozřezány podivným způsobem, aniž by rány krvácely, Obyvatelé okolí pozorovaly v té době často na obloze "stříbrné kotouče". Rok 1967 na silnici a. 17 nedaleko Livinstonu v kanadském Ontariu. Dva muži, jedoucí autem, spatřili UFO. Asi třicetimetrový letící objekt se nejprve přiblížil směrem k automobilu, ale potom odletěl. Případ byl nahlášen policii, která v blízkosti nalezla dva těžce poraněné koně s podivnými řeznými poraněními. Zvířata ještě žila. Pachatel byl vyrušen a nestačil dílo zkázy dokonat. Nápadný byl dusivý sirný zápach v okolí místa činu. V následujících dnech byl blízko tohoto místa usmrcen a typickým způsobem zohaven závodní kůň Fury. Rok 1974 pastvina u Meeker County v americkém státě Minnesota. Sportovní letec spatřil na zasněžené ploše okrouhlé zelené plochy vytvořené rozpuštěním sněhu. Bylo jich několik a tvořily formaci. V jednom kruhu, vytvořeném evidentně tepelným působením nějakého kulatého objektu, ležela mrtvá mladá kráva. Měla vyříznuté oči, ucho, jazyk a část jednoho pysku. Byla dokonale zbavena krve, aniž by bylo jakkoliv potřísněno okolí. Pachatelé museli přijít ze vzduchu. Rok 1989 - necelých 200 metrů od domu v Maple Valley ve státě Washington nalezl farmář svou nejlepší šestiletou krávu usmrcenou. Za tři týdny měla porodit. Mrtvá kráva měla vyříznutý jazyk, kus střeva a genitálií. Z tlamy byl vyříznut oválný část kůže, chyběla spodní čelist i se zuby. Rok 1989 - Red Cloud v Nebrasce se stal místem další kravské tragedie. Usmrcená kráva měla vyříznutý trojúhelníkový vzorek tkáně kolem ucha. Přivolaný veterinář Dr.Carl Guthrie provedl pitvu kadaveru. Zjistil, že chybí 20 centimetrů průdušnice a hltanu. Dále někdo čistým řezem odebral tlusté střevo a vagínu. Rok 1991 - na několika místech státu Idaho došlo k nevysvětlitelným usmrcením hovězího dobytka. V jednom z těchto případů veterinář Dr.Bob Stoll, přivolaný k usmrcené patnáctileté klisně Sally konstatoval naprostou dehydrataci těla zvířete. Bylo tak vysušené, že při doteku se vnitřní orgány rozpadaly na prach. Rok 1992 - v Alabamě byla nalezena zabitá kráva plemene Angus Holstein. Dokonale čistým řezem jí bylo odstraněno vemeno, aniž by byla zjištěna kapka krve v okolí. V roce 1993 - nedaleko Altbertville došlo k usmrcení kozla. Byla u něho odstraněna varlata a penis. Později v jihozápadní části této oblast došlo k usmrcení čtrnácti koz současně. Zvířatům byly odebrány orgány a odsáta krev. V roce 1993 v Dawsonu byla usmrcena a zohavena kráva, u níž policie zjistila zvláštní věc. Kromě typických řezných ran, odebraných vzorků tkáně a naprostého odkrvení těla, bylo zjištěno, že zvíře je potřísněno záhadnou hmotou. Substance připomínala kyt. Analýzou bylo zjištěno, že látka není radioaktivní a není rozpustná ve vodě. Spektograficky vykazovala složení z hliníku, křemíku, titania a kyslíku. Obdobná látka se v přírodě nevyskytuje. Muselo se tedy jednat o substanci uměle vyrobenou. V roce 1993 byl v oklahomské Blaine County nalezen usmrcený sedmimetrákový býk, jemuž byly čistým řezem odstraněny genitálie. Nedlouho potom v té samé oblasti se odehrál smutný konec psa. Byl usmrcen a byly mu čistým řezem odejmuty tři tlapy a srdce. V roce 1989 se odehrál jeden z nejhrůznějších případů usmrcení dobytka. Nedaleko Hopu v Arkansasu bylo nalezeno pět usmrcených krav. Mrtvá zvířata byla pečlivě srovnána v řadě. Zvířata byla zbavena krve. Jedna březí kráva byla rozřezána, byl jí vyjmut plod a nenarozené telátko pohozeno vedle mrtvé matky. Řezné rány vykazovaly stopy po vysoké teplotě. Nikde nebyla nalezena kapka krve.

 

Jak ukrást genomy lidí ?

Ani lidé nedopadají lépe. Policejní protokoly obsahují již značné množství případů usmrcených a strašlivě zohavených lidských obětí. Před popisem zjištěných faktů a skutečností by si i ten nejotrlejší tvůrce hororů musel připadat jako diletant.

V roce 1956 za záhadných okolností zemřel seržant Louette v oblasti vojenské základny White Sands v Novém Mexiku. Byl unesen do diskovitého létajícího objektu. Teprve za tři dny bylo jeho tělo objeveno. Neslo stopy zohavení odřezáním některých částí. Okraje řezů byly dokonale rovné. Chyběly genitálie, rektální oblast, oči. Z těla byla dokonale odsáta krev.

V roce 1979 v lese mezi Bliss a Jerome ve státě Idaho byl lovci nalezen usmrcený muž. Z těla byly odstraněny některé části. Chyběly kusy obličeje, rtů, oči, genitálie. Vše bylo odříznuto dokonalým technologickým způsobem bez krvácení.

V roce 1988 našly děti v blízkosti jezera Guarapiranga u Sao Paula pozůstatky usmrceného muže. Mrtvý byl identifikován jako místní občan, který chodil často k jezeru rybařit. Přesto, že od smrti do nálezu mrtvého uběhlo již 72 hodin, nedocházelo k rozkladným procesům. Mrtvola byla zohavena vyříznutím očí, uší i s vnitřním sluchovým ústrojím, jazyka a velké části tkáně na horní i dolní čelisti.Z obličeje byl odebrán trojúhelníkovitý vzorek kůže. Na lebce byly objeveny otvory, kterými byla odejmuta mozková tkáň. Mezi prsty rukou a nohou byly objeveny otvory o průměru dvou centimetrů. V podpaždí byly otvory o průměru čtyř centimetrů. Otvory na břiše a hrudníku byly vysáty vnitřní orgány. Vyprázdněním obsahu dutiny břišní a hrudní se celé tělo jakoby propadlo. Odstraněny byly také žlázy a močovod vykazoval stopy po zavedené sondě. Konečník a část tlustého střeva byly čistě vyříznuty. Z mrtvoly byla naprosto bezezbytku odsáta krev. To je jen jeden z dvaceti pěti známých případů, které se odehrály v Brazílii. Policie pro pořádek a uklidnění obyvatel uvádí jako příčinu tohoto druhu smrti lidí "akt pomsty indiánů".

 

Biologie jako zločin.

Z těchto několik ilustračních případů zohavení zvířat a lidí, jako i z ostatních obsáhlých zveřejněných zpráv, je zřejmá řada společných charakteristik a technologických prvků, které se v jednotlivých případech opakují.

- Oběti se nebrání. Nikde v okolí nebyly zjištěny stopy po odporu napadeného a posléze usmrceného zvířete ani člověka.

-U obětí chybí typické znaky napadení dravci. V některých oblastech, kde k těmto případům došlo, se ani žádná dravá zvířata, schopná usmrtit dobytek nevyskytují.

-Zvláštní pozornost si zaslouží případy, způsobené podle očitých svědků tvory označovanými jako "chupacabra" či Asi metr dvacet až metr padesát velké ostnaté ale údajně humanoidní kreatury s kůží podobnou gumě, drápy, ostrými dlouhými zuby a červeně svítícíma očima byly pozorovány v akci na obou amerických kontinentech a také ostrově Portoriko. Ve svých domovinách prosluli jako zdatní požírači koz.

-Po jedné z potýček bytostí "chupacabra" s místními občany, se podařilo získat krevní vzorky těchto kreatur, které byly analyzovány s výsledkem - krev není v žádném případě srovnatelná s lidskou či krví zvířecí pro vysoký podíl vápníku, hořčíku, fosforu a draslíku. Také poměr bílkovin albuminu a globulinu je jiný

-Ještě zvláštnější pozornost si zaslouží jiné humanoidní bytosti, údajně také vzrůstu metr dvacet až metr padesát, ovšem s tělem porostlým hustou srstí. Také ony se podílely v několika případech na útocích proti náhodným kolemjdoucím. Tyto bytosti však byly údajně vybaveny létajícími objekty stříbrné barvy, zaparkovanými vždy nedaleko místa činu. Při náhodném střetu s lidmi jim poničily oblečení a poškrábaly záda. Pak odletěly v diskovitých UFO o průměru tři metry.

-V okolí místa nálezu oběti nebyly zjištěny stopy po normálních vozidlech ani jiných známých dopravních prostředcích.

-Někdy je zřejmé, že oběti byly vyzdviženy do výšky a na místu nálezu dopadly seshora. Důkazem jsou časté roztříštěné kosti a celkové poškození těla způsobené pádem z výšky. Výmluvné je přímé svědectví farmáře, který při nočním hlídkování na pastvinách byl málem zasažen padající části rozřezané krávy. Torzo zvířete, které dopadlo jen několik metrů od člověka muselo podle intenzity nárazu padat z velké výšky.

-Častým průvodním jevem událostí je pozorování neznámých světelných efektů, dokonce přímo létajících objektů . V místech hromadného výskytu fenoménu zohavování zvířat, byl v mnoha případech svědky pozorován opakovaný výskyt UFO.

-Přímé pozorování zvláštních bytostí "stříbřitě oděných", které manipulovaly s dobytkem. Pachatelé byli popisováni jako "malí šedí" humanoidi. Po vyrušení svědky prchali v létajících objektech. V jednom případě byla svědecky doložena společná přítomnost "malých stříbřitě oděných postav v potápěčských skafandrech" a kreatur "chupacabra". Literatura v tomto případě poukazuje na možnost existence genetických mutantů. Jejich tvůrce je předmětem dohadů.

-V bezprostřední blízkosti byly v několika případech nálezy stop po přistání neznámého objektu. Vlisované kulaté otvory do půdy, uspořádané kruhovitě, s opálenou trávou, případně vznik velkých kruhových ploch odtátého sněhu. V těchto místech byla zjištěna radioaktivita.

-Zvířata v napadených stádech byly označena zvláštní barvou, fluoreskující pouze při dopadu ultrafialového světla. Označení barvou bylo provedeno u všech zkoumaných zvířat ve stejných místech - na pravém uchu a na pravé straně krku.

-Obětí usmrcení a následného odběru vzorků se stávají zvířata mladšího, nebo středního věku. Nejčastěji mladé krávy, nebo dokonce i telata. Zdá se, že obdobná věková kriteria platí i u postižených lidí. Věk hraje roli především u žen. Především v případech, kdy byly prováděny odběry celých embryí, vyvinutých plodů a nenarozených mláďat, nebo jejich částí.

-Z těl obětí mizí kompletní vnitřní orgány dutiny hrudní. Z dutiny břišní obvykle jen vzorky tenkého a tlustého střeva. Nikde se nemluví o játrech nebo žaludku. Dále jsou odnímány samčí i samičí genitálie, endokrinní žlázy a mozek. U samic jsou často odnímány mléčné žlázy. U krav vemena, nebo struky. Z povrchových částí těl jsou odebírány vzorky kůže a sliznic dutiny ústní, jazyk, uši a velmi často oči. Dále horní a dolní čelist, hrtan, hltan a okolí rekta. U malých zvířat končetiny, nebo dokonce celé půlky podél rozpůlených těl. Nálezy podélně rozpůlených těl koček byly zaznamenány v Anglii. Tam se také vyskytli usmrcení psi s chybějícími končetinami.

-K odnímání měkkých orgánů je použito zvláštní techniky, která po sobě zanechává kulaté, jakoby vyražené otvory 2 - 4 centimetry v průměru.

-Odřezání kůže a vyříznutí částí těl je prováděno přístrojem, vyvíjejícím vysokou teplotu, která koaguluje okraje rány. Teplota řezného nástroje je odhadována na 130 - 160 stupňů Celzia. Byla vyslovena hypotéza o použití laserového paprsku. Nástroje tohoto druhu sice již jsou v chirurgii běžně používány, avšak podle expertů zákrok na rozřezaném zvířeti nemohl trvat déle než dvě minuty. A tak výkonný laserový chirurgický nůž zatím neexistuje.

- U usmrcených zvířat i lidí bylo typické úplné vykrvení. Krev byla zjevně odsáta speciálním zařízením a to za nepochopitelných fyziologických podmínek. Za normálního stavu organismu lze z těla získat vykrvením pouze 30 - 35 % celkového objemu krve. To je u průměrně vzrostlé krávy s celkovým objemem krve 35 litrů něco kolem 12 litrů, která vyteče při otevření některé z velkých tepen, nebo odběrem přímo ze srdce. Zbylá krev zůstane stagnovat ve tkáních, v orgánech a především ve slezině, játrech a plicích. Poklesem krevního tlaku při krvácení je sice ještě vytlačen nějaký objem za splanchnické (břišní) oblasti do periferního krevního oběhu, ale převážná část krve zůstává v jednotlivých orgánech. Po smrti se sráží - koaguluje a později podléhá rozkladu - hemolyzuje. Získat stoprocentní objem krve z organismu běžnými technickými prostředky je nemožné. Pro takový účel by muselo být vymyšleno zcela nové technologické zařízení a nové biochemické postupy k ovlivnění fyziologických a patofyziologických procesů krevního oběhu.

-Odebraná krev od zvířecích i lidských obětí musí být okamžitě technologicky ošetřena tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Objem odebrané krve musí být v některých případech obrovský. Při hromadných popravách až několika desítek kusů hovězího dobytka najednou, musí činit i několik set litrů krve. Pachatelé, odebírající krev usmrcenému dobytku, musí mít k dispozici objemné uskladňovací kapacity a velmi výkonnou technologii k okamžitému zajištění její konzervace.

-Těla usmrcených a zohavených obětí, která jsou ponechána volně ležící na pastvinách a ve volné přírodě, zůstávají nepovšimnuta ze strany mrchožravých zvířat. Bylo dokonce pozorováno, že více než týden staré mrtvole dobytčete se horští vlci, medvědi a ostatní šelmy důsledně vyhýbaly a tak tělo uhynulého zvířete bylo nalezeno nepoškozené. Je to způsobeno zřejmě použitím chemických látek, které i v nepatrných koncentracích jsou vnímány čichovými orgány volně žijících zvířat. Čichové vjemy pak u těchto zvířat působí jako varovný signál.

Vzato z: www.ufo.cz

Fotografie vzaty z: crowdedskies.com

 

—————

Zpět