Teorie o řízené demolici budov Světového obchodního centra

23.08.2012 18:00

 

Teorie o řízené demolici budov Světového obchodního centra je jedna z konspiračních teorii o 11. září předpokládající, že pád věží Světového obchodního centra nebyl způsoben nárazem letadel a následným požárem, ale explozí zařízení uložených v budovách.

Zničení světového obchodního centra (WTC)

Zhroucení budov „dvojčat“

 • Záhadná má být i skutečnost, že věže se nezvrátily, ale teleskopicky sesunuly. Jako vysvětlení se uvádí možnost, že obě věže byly odshora až dolů zaminovány. Pro tuto možnost mluví i fakt, že agentura, která měla na starosti bezpečnost (Securacom) a jejímž šéfem byl Marvin Bush (bratr prezidenta), odvolala pracovníky se psy, kteří byli vycvičeni pro vyhledávání výbušnin[1] a také vypnula proud a spolu s ním přestaly fungovat bezpečnostní kamery v době instalace ethernetové sítě.[2][3]
 • Několikrát v průběhu měsíce před zásahem zažily obě věže výpadky proudu, trvající desítky minut. Dne 2. září se poloprázdnou budovou pohybovala blíže neurčená skupina instalatérů a techniků (na které si několik nájemců vyšších pater budovy stěžovalo). Vlastník budov WTC najímal bezpečnostní agenturu, která v budovách dělala pravidelné kontroly a protipožární cvičení se speciálně cvičenými psy. Tři dny před úderem mělo takové cvičení podle plánu nastat, na poslední chvíli ale bylo použití psů odvoláno. Tato (americko-kuvajtská) bezpečnostní agentura, Securacom/Stratesec, patří společnosti, v jejímž vedení figurují jména příbuzných tehdejšího prezidenta George W. Bushe – Wirta D. Walkera III[4] a prezidentova bratra Marvina Bushe.[5][6] „Shodou náhod“ měla Securacom na starosti i letiště, z kterých startovaly lety 11 a 77.[7]
 • Na tři týdny před útoky byl naplánován upgrade připojení k internetu a telefonie. V té době se začaly objevovat výpadky elektřiny a též bezpečnostní kamery od 48. patra výš dočasně přestaly fungovat.[8]
 • Podle některých zdrojů byla v budovách instalována zařízení na vysílání signálu pro navigaci letounů řízených autopilotem. Existenci takového zařízení potvrdili radioamatéři, kteří zachytili a zaznamenali jeho signály.[9]
 • Mezi nárazem prvního letadla a pádem jižní věže, při záchranných operacích newyorských požárníků a policistů, se vyskytlo podezření o tzv. „druhotných zařízení“ (secondary devices) uvnitř samotných budov[10]; přestože o nich existují záznamy z vysílaček hasičů[11], městských i federálních policistů[12] a z několika živých televizních vstupů[13][14][15], pozdější pád budov významnost těchto zmínek překryl a pozdější zprávy médií jim věnovaly minimální (ne-li žádnou) pozornost.
 • Z uváděného množství paliva (max. 43 a 63 tisíc litrů) je potřeba odečíst množství spotřebované během předchozí zhruba 3/4 hodiny letu a paliva, které explodovalo vně budovy (ohnivá koule o průměru cca 100 m) nebo které spadlo spolu se zadní částí letadla. V případě nárazu do jižní věže byla navíc velká část paliva (odhaduje se 50–80 %) vyvržena boční stěnou z budovy. Teplota konkrétního paliva u zmiňovaných strojů se měla pohybovat mezi 860–930 °C, vlivem neoptimálního poměru vzduchu se mohla ustálit mezi 500–650 °C (ocel taje při teplotě 1500 °C, při teplotě 500 °C ovšem ztrácí již asi 40 % pevnosti). Věže WTC měly podle Lee Robertsona, jednoho z architektů, vydržet až 2000 °C a „odolat nárazu Jumbo-jetu, který může nést v nádržích ještě více pohonných hmot než sebevražedné letouny“.[16]
 • Budovy dvojčat tvořilo po obvodu 240, uvnitř dalších 47 nedutých, s postupnou výškou se ztenčujících ocelových kýlů, schopných vzájemné distribuce zátěže, které u základu budovy měřily téměř metr v průměru.[17] Budova byla „na svou výšku extrémně lehká“[18] a kvalita oceli byla znamenitá, předběžná studie určila, že tato nebyla důvodem, proč se budovy ztřítily.[19] Budova nejenže splňovala, ale v mnoha ohledech mnohonásobně překonávala všechna bezpečnostní, statická i jiná požadovaná kritéria a limity. V žádném z obou případů požár nepůsobil svým maximálním žárem na všechny, dokonce ani většinu z 287 ocelových sloupů, studie NIST předložila, že pouze na dva nosníky působila teplota asi kolem 250 °C[20].
 • Zřícení obou budov bez použití výbušnin a tak, jak bylo zaznamenáno, se dá vysvětlit tak, že pod vrchními 20, respektive 40 patry té které věže synchronizovaně povolilo celkem přes 2000 nosníků a 10 000 regulátorů, vždy z každého patra přesně ve stejný okamžik – to vše bez jakékoli známky odporu – stejnou rychlostí, s kterou postupoval pád věže (tedy rychlostí volného pádu).
 • V momentu, kdy se k němu dostali hasiči, byl požár tak slabý, že se dal zvládnout dvěma hadicemi, jak o tom svědčí přepis radiové komunikace mezi požárníky v jižní věži.[21] Ke zřícení/detonaci došlo u obou budov v okamžiku, kdy již požáry začaly slábnout a kouř, který z budov stoupal, měl málo kyslíku a byl černý (kancelářské vybavení navíc mělo hořet jen asi 15 minut).[22] Severní budova, jejíž rozsah požáru byl větší, kolabovala jako druhá, přestože hořela o 46 minut déle.
 • Nikdy předtím ani potom se nezhroutila žádná budova s železnou konstrukcí pouze vlivem požáru. Například v říjnu 2004 hořel 26patrový mrakodrap ve Venezuele po dobu 17 hodin, přesto se nezhroutil.[23] Do této výškové budovy ovšem (podle dostupných zdrojů) nenarazilo dopravní letadlo.[24]
 • Krátce před nárazem do jižní věže v suterénu ve vstupní lobby vybuchla neznámá nálož, která zabila několik lidí. Média tuto událost později označila za nepravdivou,[25][26] nicméně existují záběry zničené lobby s vyraženými skly, stejně jako svědectví lidí i hasičů, kteří se v blízkosti místa nacházeli.[27][28]
 • Údržbář severní budovy WTC William Rodriguez, pracující toho času v přízemí, uslyšel ani ne minutu před nárazem exploze, které popálily jeho kolegu a které poté vybuchovaly mezi 20. a 30. patrem; 34. patro bylo kompletně prázdné díky stavebnímu projektu.[29] Různé zdroje uchovávají výpovědi desítek svědků, zaměstnanců ve WTC i hasičů, kteří shodně vypovídali, že krátce před a po zásahu slyšeli série výbuchů[30] bomb uvnitř budov WTC, z nichž je jeden člověk (veterán z Vietnamu) dokázal identifikovat.[31] Některé exploze (jiné povahy než z požáru) byly dokonce zaznamenány zvenčí.[32] Tato pozorování ovšem neodpovídají řízené demolici, při které (z fyzikálních důvodů) dochází k výbuchům těsně před zřícením budovy.
 • Těsně před zhroucením věží (při započítání rychlosti zvuku na vzdálenosti od zdroje u každého posuzovaného záběru) lze slyšet zvuk připomínající odpalování rozbušky při detonaci budov. Rychlost zvuku je zanedbávána a zvuk je již přisuzován samotnému pádu budovy.[33]
 • Věže (její neporušené spodní části – téměř půl milionu tun hmoty[34]) při pádu nekladly očekávaný odpor, padaly rychlostí téměř volného pádu (uváděno 8–10 s).[35]
 • Všechny tři věže WTC neměly své těžiště v geometrickém středu budov (věže „Dvojčat“ díky nesouměrnému rozmístění výtahových šachet a budova č. 7 díky samotnému rozložení ocelových pilířů), avšak budovy se během pádu výrazně nepřevážily ke svému těžišti. Odborníci na demolice budov zaznamenali známky „imploze“[36] (zřícení budovy do svého středu předtím, než dopadne na zem), která se rovněž používá jako technika demolice budov. Tomu napovídá i kolaps antény na střeše jedné z budov několik desetin sekundy před kolapsem samotných věží.[37][38][39]
 • Na některých záběrech je vidět, jak se těsně před zřícením kolem budov horizontálně rozprostřel slabý oblak z jemných betonových úlomků. Toto by poměrně dobře mohla vysvětlit „detonační“ verze, nikoliv však oficiální verze. Taktéž byl v ovzduší zaznamenán Al2O3. Tento a předchozí bod odpovídá chemické reakci 2Al + Fe2O3 = Al2O3 + 2Fe. Tato reakce potřebuje tolik tepla, kolik by nebylo možno přisoudit ani tak rozsáhlému požáru, jaký nastal v horních patrech budov. Zcela roztaveného železa se našlo mnohem více, než by odpovídalo cca pěti ze 110 pater obou budov.
 • Trosky po gigantických, 417 × 63 × 63 metrů velikých, dohromady téměř milion tun vážících budovách,[40] jejichž 4–6 pater zasáhl požár, sahaly po zřícení do výšky jen několika metrů. Ze sutin podle některých zdrojů trčely precizně naříznuté pahýly kovových nosníků.[41]
 • Betonové části budovy byly roztříštěny na malé úlomky, které pokryly mnoho ulic dolního Manhattanu. Nejmenší úlomky byly prachové částice o poloměru 10 mikronů.[42] V prach nebyly přeměněny pouze betonové části budov, ale i ostatní stavební materiály jako sklo, některé kovy, kancelářské vybavení atd. včetně nebezpečných látek jako rtuť, dioxiny, olovo, benzen a karcinogenní azbest.[3] Energie, která by stovky tun betonu přeměnila v drobný prach, je mnohonásobně větší než ta, kterou by poskytlo hoření leteckého paliva nebo samotný pád budov.[43]
 • Trosky byly po zřícení ihned odklízeny z místa „podezřelými vozidly“[44] na zprvu neznámé místo (později se ukázalo, že 11 dní po katastrofě město schválilo likvidaci této oceli a převoz do Indie a Číny), přestože se jednalo o důkazní materiál nejdůležitější katastrofy v moderních dějinách Ameriky, který měl pomoci vysvětlit okolnosti zřícení. Odpůrci oficiální verze si to vysvětlují jako záměrné zahlazování důkazů, neboť od pádu budov do likvidace toho, co z budov zbylo, neměli k troskám (i přes naléhání na autority města) přístup experti, kteří by dokázali lépe objasnit, co bylo příčinou zřícení budov.[45].
 • Seismologická data (pořízená ve výzkumném centru 2 km od místa neštěstí) zaznamenala těsně před zřícením každé z budov postupně se stupňující otřesy. Charakter zaznamenané výchylky se údajně shoduje se záznamem otřesů u budov strhávaných pomocí trhavin.[46] Jedno z oficiálních prohlášení na to reaguje, prohlašuje, že u demolic výbuchy začínají vždy „odspodu“.[47]

Schéma nárazů

 

 • Budovy WTC představovaly pro jeho vlastníka finanční zátěž – musel se v nich odstranit postřik žáruvzdorných azbestových vrstev (shodou okolností instalovaných jen do 68. patra[48]). Azbest je od roku 1971 zakázán pro své karcinogenní účinky. I kdyby byla ochota řádně a standardně strhnout budovy WTC, azbestové vrstvy by musely být předtím odstraněny, což by byla časově, logisticky a především finančně velmi náročná operace.[49]
 • Někteří odborníci poukazují na to, jak přesné byly zásahy letounů do středů obou mrakodrapů, které měly šířku od 63 do 70 metrů, přičemž rozpětí křídel letounů Boeing 767 činí 47,6 metru. Při zvážení rychlosti letounu a jeho poměrně malé ovladatelnosti by byly takové přesné nárazy mistrovskými kousky i pro ostřílené piloty, natož pro pilotní nováčky.[50]
 • Mezinárodní tým devíti vědců prokázal, že prach, který byl odebrán po zřícení věží WTC, obsahoval zbytky výbušniny super-termit. Jeden z vědců Niels Harrit o tom informoval 6. dubna 2009 v dánské televizi TV2.[51]

Zřícení budovy č. 7 Světového obchodního centra

 • Komplex Světového obchodního centra (původně patřící rodině Rockefellerů) mění poprvé ve své historii majitele v dubnu 2001. Stává se jím Larry Silverstein.[52] Ten 6 týdnů před útoky inovuje pojištění budov, mj. i proti zřícení v důsledku teroristického útoku, na 3,5 mld. dolarů. Vzhledem k bombovému útoku z roku 1993 je to pochopitelné.
 • Jedna z kanceláří budovy WTC 7 bylo oblastní sídlo CIA.[53] V den útoků byl právě ve WTC 7 zřízen krizový štáb, v němž figuroval i tehdejší starosta Rudolph Giuliani.
 • V den útoků v 6.47 někdo v budově č. 7 přepnul hlásič požárů do TEST MODE (testovacího režimu), čímž znemožnil, aby se detekovaný požár objevil na monitoru v kontrolní místnosti budovy.[54]
 • Budova č. 7 Světového Obchodního Centra se podle oficiální verze zhroutila, protože byla oslabena požáry, přestože ji žádné letadlo nezasáhlo, pouze ve 4 z jeho 47 (v některé literatuře uváděno 52) patrech se rozhořelo několik menších požárů. Není přitom jasné, jak a z čeho mohly požáry vzniknout, skutečnost, že by v této vzniklo ve stejný čas více požárů, se jeví jako velmi podezřelá, zvláště v souvislosti s vypnutím indikátoru požárů v budově brzy ráno týž den.[54]
 • Modely agentury NIST, které měly modelovat pád budovy č. 7, hrubě neodpovídají skutečnosti, která 11. září 2001 nastala, a NIST odpovídající model není schopna předložit.[55]
 • Podobně jako u WTC 1 a 2, budova č. 7 se zřítila rychlostí odpovídající volnému pádu ve vakuu. Tento jev odpovídá stavu, kdy se pomocí série prvotních výbuchů vytvoří uvnitř budovy podtlak, jehož funkce je, aby se budova zřítila do svého nitra a neohrozila pádem své okolí.[56]
 • 9,5 sekundy před první viditelnou známkou zřícení budovy se ozval zvuk podobný odpalování náloží.[57]
 • Dva zpravodajové oznamují, že se WTC 7 řítí, ještě předtím, než ke zřícení skutečně došlo.[58][59]
 • V červenci 2002 Larry Silverstein za WTC 7 údajně získává 478 milionů dolarů,[60] v říjnu vyhrává soudní řízení s pojišťovnou, které účtuje dalších 3,6 mld. dolarů.[61]
 • I tato budova byla obložena azbestovou izolací. Její likvidace by stála několikrát více než nová budova.[62]

Odkazy

Reference

 1. https://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/911security.html
 2. Dokument 9/11 Mysteries
 3. a b Scott Forbes - https://video.yahoo.com/watch/182624/893932
 4. Profile: Stratesec
 5. https://killtown.911review.org/oddities/2001.html#September6,2001-WTC_security
 6. https://www.politicalfriendster.com/showPerson.php?id=411&name=Marvin-Bush
 7. Bush-Linked Company Handled Security for the WTC, Dulles and United
 8. https://uk.youtube.com/watch?v=X2aJSbSX-Kw&NR=1
 9. Thierry Meyssan, Velký podvod, Nakladatelství MOTTO, 2005
 10. https://www.youtube.com/watch?v=diZOjBHiMBc
 11. https://www.youtube.com/watch?v=5xXbyX2F5N8
 12. https://www.youtube.com/watch?v=c8weJwKPCKs
 13. https://www.youtube.com/watch?v=-VRqSpBtceg
 14. https://www.youtube.com/watch?v=PLg7WXmAMNU
 15. https://www.youtube.com/watch?v=PnbFh_cDdeQ
 16. https://chromik.wz.cz/17_utajene_11_zari.html
 17. Viz odkaz „No Steel Frame Failures“ na https://911eyewitness.com/samples3.html
 18. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Trade_Center#Design_innovations
 19. https://killtown.911review.org/911smokingguns.html#wtc bod 52
 20. https://www.journalof911studies.com/volume/200609/WhyIndeedDidtheWorldTradeCenterBuildingsCompletelyCollapse.pdf str 35 dole
 21. https://www.firehouse.com/terrorist/wtcaudio/wtcaudio9.html
 22. Viz odkaz „Fires were almost out“ a „Fire Under Control“ na https://911eyewitness.com/samples.html
 23. https://killtown.911review.org/911smokingguns.html#wtc bod 53.
 24. https://killtown.911review.org/911smokingguns.html#wtc bod 53.
 25. https://st12.startlogic.com/~xenonpup/underground/underground_explosions.htm
 26. https://www.vidilife.com/video_play_594876_WTC_Controlled_Demolitions_from_9_11_Big_Lobby_Exp.htm
 27. Huge Explosion Video of the Two Firefighter WTC Lobby Witnesses 9/11 Latest Update
 28. 9/11 Explosion In The South Tower Lobby Eyewitness
 29. https://killtown.911review.org/oddities/911.html#8:46am-Rodriguez_explosion
 30. https://killtown.911review.org/911smokingguns.html#wtc body 55 až 78
 31. https://pravda911.blog.cz/0701/lzi-ohledne-11-zari
 32. https://www.journalof911studies.com/volume/200609/WhyIndeedDidtheWorldTradeCenterBuildingsCompletelyCollapse.pdf str 12 nahoře
 33. Dokument 9/11 Mysteries
 34. https://www.physforum.com/What-was-the-weight-of-a-WTC-Tower_4299.html
 35. https://physics911.net/closerlook
 36. Building 7's Implosion
 37. https://www.youtube.com/watch?v=wXhpC1p1lYo
 38. https://www.youtube.com/watch?v=QtVl8mOTRq4
 39. https://www.youtube.com/watch?v=mDa94ADiiLA
 40. Mass of the World Trade Center
 41. https://www.journalof911studies.com/volume/200609/WhyIndeedDidtheWorldTradeCenterBuildingsCompletelyCollapse.pdf str 32 dole
 42. https://911research.wtc7.net/wtc/analysis/collapses/concrete.html
 43. https://video.yahoo.com/watch/182631/969343
 44. https://killtown.911review.org/oddities/911.html#suspicious_fires
 45. https://video.yahoo.com/watch/182628/961596
 46. Griffin, D. R.: Nový Pearl Harbor – 11. září a vláda George Bushe. Znepokojivé otázky, VOLVOX GLOBATOR, Praha 2006
 47. usinfo.gov The Top September 11 Conspiracy Theories
 48. https://www.foxnews.com/story/0,2933,34342,00.html
 49. https://killtown.911review.org/911smokingguns.html#wtc bod 43 (s dalšími 3 zdroji)
 50. Thierry Meyssan, Velký podvod, Nakladatelství MOTTO, 2005
 51. https://janzeman.blog.idnes.cz/c/79376/Historicky-prulom-vybusnina-super-termit-nalezena-v-troskach-z-WTC.html
 52. https://newyork.construction.com/news/WTC/0201_Tishman.asp
 53. https://www.cbsnews.com/stories/2001/11/05/archive/main316911.shtml
 54. a b https://wtc.nist.gov/progress_report_june04/chapter1.pdf, str. 28
 55. WTC Building 7 Collapse: NIST Reality Check
 56. https://911eyewitness.com/
 57. https://www.www.godlikeproductions.com/forum1/message566181/pg1
 58. https://killtown.911review.org/oddities/911.html#BBC_WTC7_collapse_premature
 59. https://www.youtube.com/watch?v=LD0UWq_ORR4
 60. https://killtown.911review.org/oddities/2002.html#June2,2002-WTC7_settlement
 61. https://www.insurancejournal.com/news/national/2001/10/15/14412.htm
 62. https://www.blisty.cz/2006/5/26/art28571.html

Související články

Audiovizuální dokumenty

Externí odkazy

Pád budovy č. 7

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/

 

—————

Zpět