Donedávna utajované mayské artefakty

11.03.2014 18:59

 

Autor: Jaroslav Chvátal


Zhruba od konce roku 2011 jsem na několika internetových stránkách sledoval informace, které pojednávaly o objevu velkého množství starověkých mayských artefaktů, na které se narazilo během výzkumu v jednom (záměrně nejmenovaném) mayském chrámu. Na artefaktech jsou zřetelně patrné skici diskovitých objektů nebo zřejmě mimozemských bytostí s velkýma výraznýma očima. V tu dobu jsem si pro tuto skutečnost nedokázal vytvořit nějaký konkrétní závěr a později jsem tuto linii informace tzv. "uložil k ledu".

Před několika týdny jsem však byl konfrontován s další novou várkou informací, které na toto téma vrhají zcela nové světlo. Ukazuje se totiž, že tyto obdivuhodné předměty byly objeveny oficiálními archeology již před několika desítkami let. Ve vnitřních prostorách nejmenovaného chrámu byla objevena velmi rozsáhlá směsice soch, sošek, masek a různých zvláštních předmětů, která evidentně poukazuje na fakt, že mayská civilizace musela mít zjevně kontakt s mimozemskou civilizací. Zobrazené výjevy jsou natolik zřejmé, že se oficiální věda (zřejmě po předchozí dohodě se svými sponzory) rozhodla tyto nálezy před veřejností zatajit.

Ovšem údajně vzhledem k velmi intenzivnímu zájmu o problematiku konce roku 2012 v souvislosti s mayským kalendářem a zjevně narůstajícím tlakem veřejnosti se mexická vláda nakonec rozhodla zveřejnit část fotografického materiálu, na kterém jsou zmíněné artefakty poměrně dobře patrné. Aby si i naši čtenáři užili něco z této vskutku pozoruhodné přehlídky, přikládám do tohoto materiálu několik fotografií.

Speciálně na obrázku níže můžete vidět zobrazenou planetu s atmosférou, kometu (či nějaký jiný ohnivý objekt), kterému se vyhýbá objekt "ufo", jež je doprovázen ještě jedním objektem. Velmi zajímavý je i detail postavy v jakémsi overalu a s přilbou. Bez zajímavosti nejsou ani důvody, na základě kterých mexická vláda uvedenou fotografickou dokumentaci nechala zveřejnit. Jednak, jak již bylo zmíněno, byly jedním z důvodu okolnosti týkající se konce roku 2012 a hlavně prý nezvratně se blížící události, se kterými bychom měli být konfrontováni v letech následujících. Mexická vláda odmítla uvést, o jaké konkrétní události by mělo jít, nicméně z poměrně rozsáhlého tiskové prohlášení v podtextu vyznělo, "že ti, kteří se umí dívat a skutečně vidí, jistě minimálně tuší." Pro doplnění bych chtěl uvést, že mexická vláda společně s vládou brazilskou jsou tradičně nejvíce otevřené a tolerantní různým alternativním teoriím včetně možné přítomnosti mimozemské inteligence v lidské historii, ale i současnosti. 

Na druhou stranu bych chtěl upozornit na to, že v minulosti jsme byli svědky již celé řady "humbuků" ohledně zaručených informací týkajících se odhalení toho, že naši předci byli v kontaktu s mimozemskými inteligencemi. Pokud však jde o výše uvedené materiály, mám za to, že by mohlo jít skutečně o určitý průlom. Do určité míry mne o tom přesvědčuje i vystoupení známého dr. Nasima Harameina (viz krátké přiložené video), který se poměrně velmi intenzivně angažuje v prezentaci tohoto materiálu. Mimoto rozběhl vlastní výzkum týkající se skrytých geometrických aspektů, které se skrytým způsobem na nalezených artefaktech nachází.

Dle jeho vyjádření má tato geometrie velmi blízký vztah k času, prostoru a základní koncepci Vesmíru (chtěl bych upozornit, že jsem měl možnost prezentovat pouze několik fotografických ukázek). Ve skutečnosti je ve hře až 96 mayských artefaktů. Nassim Haramein se souhlasem mexické vlády v současné době údajně pracuje na digitální obrazové prezentaci celé komplexní sbírky. Vzhledem k tomu, že mám možnost s Nassimem přes svůj kontakt v USA nepřímo komunikovat, určitě se budu zajímat o další vývoj této záležitosti. Průběžně bych pak čtenáře mého internetového magazínu samozřejmě informoval. Podívejte se na níže uvedené video, velice zajímavé to je zhruba od třetí minuty.

 

Zdroj: www.matrix-2001.cz

 

—————

Zpět


Komentáře

Datum: 14.03.2014

Vložil: David

Titulek: Podvod

Není ale vyloučeno, že jde o podvod, viz:

https://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2014010401

—————