Hlasy z pekla?

09.06.2009 11:22

 

Peklo pod Sibiří?

Ve francouzských a skandinávských novinách probíhaly diskuse, kde je peklo. Do debaty zasáhli ruští a norští geologové hlubinným vrtem na Sibiři v roce 1989. Vrt měl sloužit k prognózování zemských otřesů. Přistoupilo se k snímání šumů v tektonických deskách. Ruský vědec Dimitrij Assakov prohlásil, že v hloubce 16 km navrtali dutý prostor, ze kterého pomocí mikrofonu bylo slyšet křik lidských hlasů. Měření teploty odpovídalo hodnotě 1100 stupňů Celsia.

Dimitrij Assakov prohlásil doslova:„Nevěřím v Boha, ani v nebe, ale nyní věřím v peklo. Jsem přesvědčen, že jsme navrtali strop pekla. Slyšeli jsme lidi, kteří vyli bolestí – byly to miliony hlasů!“ Vrtné práce byly zastaveny, neboť sovětští pracovníci propadli panice. Francouzské noviny informovaly o dopise norského ministra financí ze 7.ledna 1990: „Jestliže je peklo, určitě tam skončím. Setkal jsem se s seismologem Bjornem Nymmendalem, účastníkem expedice na Sibiři.

Řekl mi: Tyto lidské hlasy a též ten démonický netvor, který v ruštině křičel: „Já jsem vás opanoval“, šokoval sovětské Rusy tak, že nám vyhrožovali smrtí, pokud bychom o tom informovali.“ Informace byla i ve finských velmi respektovaných novinách Ammenusastia. Viz Pavel Kašpar, Naše čest č.3/96.

Část nahrávky mp3 ze Sibiře z vysílání BBC: https://dial-the-truth.com/…s/digmp3.mp3 k stažení na: https://dial-the-truth.com/sounds/ Zemský poloměr je 6378 km. Láva z 400 km.

 

Vzato z: liborhalik.cz

 

  Ať už byly ony zvuky odkudkoli, jisté je, že peklo existuje. Ježíš Kristus o něm mluvil, a Jeho řeč je zapsána v Písmu svatém (Bibli):

 

19. "Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a každého dne se skvěle veselil.
20. A byl jeden žebrák, jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů
21. a toužil být nasycen drobty, které padaly ze stolu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali mu vředy.
22. Stalo se pak, že ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. A boháč zemřel také a byl pohřben.
23. Potom v pekle pozvedl své oči, když byl v mukách, a spatřil zdálky Abrahama a Lazara v jeho náručí.
24. Tehdy ten boháč zvolal: 'Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať smočí konec svého prstu ve vodě a ochladí můj jazyk, protože trpím v tomto plameni!'
25. Abraham však řekl: 'Synu, vzpomeň si, že ty sis ve svém životě vzal své dobré a podobně Lazar zlé. On je tedy teď potěšován, ale ty jsi trápen.
26. A kromě toho všeho je mezi námi a vámi ustanovena veliká propast, aby ti, kdo chtějí překročit odsud k vám nebo se dostat odtamtud k nám, nemohli.'
27. A on řekl: 'Prosím tě tedy, otče, abys ho poslal do domu mého otce,
28. neboť mám pět bratrů. Ať jim svědčí, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk!'
29. Abraham mu řekl: 'Mají Mojžíše a Proroky. Ať poslechnou je.'
30. A on řekl: 'Ne, otče Abrahame; ale kdyby k nim šel někdo z mrtvých, budou činit pokání.'
31. On mu ale řekl: 'Když neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'" (Lukášovo evangelium, kap. 16)

 

Rozhodně bych toto varování nepodceňoval.

 

 Ony zvuky si můžete poslechnout zde:

 

 

 

 

—————

Zpět