Blazí chudí duchem

27.05.2009 16:19

 

Blazí chudí duchem, neboť jejich je království Nebes (Mat.5,3)

Podívejme se blíže na řecké slovo, které je zde překládané jako "chudí". Jde o slovo "PTÓCHOI". Jaký význam má? Jde snad o lidi méně chápavé, nedovtipné, či dokonce slabomyslné?

 "Řecké slovo PTÓCHOS má docela jiný původ, je daleko ostřejší a  znamená spíš 'žebrák'. Vzniklo ze slovesa, které označuje postoj člověka, který se lekne a utíká, který má strach, je zkroušený, prosí o smilování, o almužnu." (J.Sokol, Křesťanská revue 6/1991, str. 123)

 V Septuagintě jsou tímto výrazem přeložena hebrejská slova odvozená od pojmového kořene ANH - být skloněný, sehnutý, ohnutý.

 "Výrazy 'chudí' a 'chudí v duchu' užívali členové soudobých židovských komunit, aby jimi označili sami sebe, jak ukazují ŽŠal 10,6; 15,1 a kumránský válečný řád 14,7." (Daniel J. Harrington, Evangelium podle Matouše, str. 100)

 "Chudí duchem" jsou tedy lidé sklonění, sehnutí duchem, lidé, kteří kteří nechodí pyšně, nevyvyšují se, nedělají ze sebe to, co nejsou, ale očekávají milost a slitování, zkrátka, JSOU POKORNÍ! A takoví jsou dle slov Pána Ježíše Krista, našeho Učitele, BLAZÍ, blažení. V žádném případě tedy nejde o lidi slabomyslné, méněcenné, či nedostatečnéi, jak někteří (mylně) chápou...

 Izaiáš 66,2:

Všechny tyto věci učinila moje ruka. Tak vznikly všechny tyto věci, je výrok Pánův. Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem."

  Matouš 11,29:

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem mírný a pokorného srdce; a naleznete odpočinutí svým duším.

 Matouš 5,5:

Blazí tiší (praeis - mírní, krotcí), neboť oni zdědí zemi.

 Pokoj vám...

 

 

—————

Zpět